Busbedrijven schieten De Lijn te hulp voor overvolle bussen

De autobus- en autocarondernemingen bieden De Lijn een helpende hand aan nu de openbaarvervoermaatschappij kampt met te volle bussen.

De vakbonden bij De Lijn klagen aan dat de bussen van de openbaarvervoermaatschappij te vol zitten, waardoor de chauffeurs onvoldoende beschermd zijn en reizigers te dicht bij elkaar moeten staan. Volgens De Lijn zitten de bussen evenwel al op hun maximumcapaciteit.

De Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) reikt nu de hand. Ze biedt aan om De Lijn versterking te bieden. ‘We hebben 1.700 voertuigen beschikbaar, waarvan het gros toch stil staat. Laat het ons bespreken, we zijn immers ook professionals’, zegt Kim Taylor van de FBAA.

Concreet stelt de organisatie voor om zeker op piekmomenten De Lijn bij te staan met autocars van private ondernemingen. De sector heeft het tijdens deze coronacrisis erg moeilijk nu er veel minder wordt gereisd en er minder vervoer is. De bedrijven beseffen dat het aanbod niet evident is en er heel wat praktische vragen te stellen zijn, bijvoorbeeld omtrent de tickets. ‘Maar laat het ons bespreken’, klinkt het.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20