Burgemeester Parijs maakt einde aan ‘anarchie’ van de e-scooters

Parijs neemt maatregelen om een antwoord te bieden aan de chaos die het massale gebruik van elektrische scooters veroorzaakt. Dat heeft Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, aangekondigd. Om het vervoer in de Franse hoofdstad meer duurzaam te maken, heeft de socialistische burgemeester sinds haar aantreden allerhande alternatieve transportmiddelen gepromoot. Dat pakket oplossingen omvat onder meer de introductie van elektrische scooters. De introductie van deze vloot heeft echter ook een aantal nieuwe problemen gecreëerd.

Inmiddels telt Parijs officieel een vloot van ongeveer twintigduizend elektrische scooters. Dat is volgens waarnemers echter een aanzienlijke onderschatting. In werkelijkheid zou er sprake zijn van vijfendertigduizend tot veertigduizend exemplaren.

Voetpaden

Gebruikers van elektrische scooters kunnen in Parijs hun gehuurde tweewieler na hun verplaatsing op elke willekeurige locatie achterlaten. Dat heeft echter tot gevolg gehad dat vele voetpaden in de Franse hoofdstad volledig door de achtergelaten elektrische deelsteps zijn geblokkeerd.

Defecte rijwielen worden in parken en andere groene percelen gedumpt. Een aantal elektrische scooters blijkt bovendien in het water van de Seine te eindigen. Om aan die wantoestanden een einde te maken, zag het stadsbestuur zich naar eigen zeggen verplicht een aantal nieuwe verordeningen uit te vaardigen.

Door de nieuwe maatregel is het voor de gebruikers van de deelsteps voortaan verboden om hun rijwiel op de voetpaden te parkeren. Hidalgo benadrukt daarbij dat de elektrische steps in de toekomst beroep zullen moeten doen op parkeerplaatsen op straat, die ook al voor gemotoriseerde tweewielers en auto’s zijn voorzien.

Inbreuken zullen worden gesanctioneerd met een boete van 35 euro. Gebruikers van elektrische scooters die over de voetpaden rijden, riskeerden eerder al boetes tot 135 euro. Het stadsbestuur wijst erop dat de voorbije maanden in Parijs al verscheidene voetgangers door elektrische steps zijn aangereden.

Snelheidsbeperking

Burgemeester Hidalgo betoogt verder dat ook de uitbaters van de deelsteps voortaan de verplichting zullen krijgen om de rijwielen na gebruik te verzamelen. “De bedrijven zullen ook de rekening krijgen voor de defecte scooters die het stadspersoneel moet ophalen,” aldus Hidalgo.

De burgemeester heeft aan de twaalf operatoren van de deelscooters gevraagd om hun vloot voorlopig niet uit te breiden. Tevens kregen de uitbaters de vraag om de snelheid van hun rijwielen te beperken tot maximaal 20 kilometer per uur. In de voetgangerszones is een snelheidsbeperking van 8 kilometer per uur gevraagd.

De Franse hoofdstad zal volgens Hidalgo in de toekomst de elektrische scooters uit alle parken en tuinen weren. Tevens zal de overheid het dragen van een helm aanbevelen.

“De regelgeving is nodig om de verkeersveiligheid en de rust in de straten, de voetgangersgebieden en de woonwijken van onze stad te garanderen,” motiveert Hidalgo de ingrepen.

Toeristen zouden in Parijs ongeveer twee derde van het gebruik van de elektrische scooters voor hun rekening nemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20