Zure buren: sterke toename van aantal klachten bij vrederechter

Het aantal burenruzies waar het vredegerecht mee te maken krijgt is tussen 2015 en 2020 met 70 procent toegenomen. Dat meldt La Dernière Heure. In totaal waren er in 2020 ruim 1.910 klachten, in 2015 waren dat er dat slechts 1.106. Elk jaar lijkt het aantal klachten verder toe te nemen.

Zure buren

Een goede relatie met je buren is cruciaal. Je tijd thuis spendeer je liefst in de nabijheid van buren waarmee je overeenkomt. Idealiter is je buur iemand waar je steevast bij terecht kan om een ei te lenen, of die je kan vertrouwen om op je kat te letten als je op reis gaat.

Helaas lijkt de relatie van de Belg met zijn buren bergaf te gaan. Steeds meer mensen vinden de weg naar de vrederechter om een conflict met hun buur te beslechten.

Grote verschillen per provincie

In 2020 kwamen er maar liefst 1.910 klachten binnen bij het vredegerecht in België. Dat zijn er gemiddeld ongeveer 5 per dag. Dat cijfer kende een sterke stijging, want in vergelijking met 2015 gaat het om een stijging van 72 procent.

Wat het meeste opvalt aan de cijfers, zijn de verschillen tussen provincies. Zo spant de provincie Henegouwen in 2020 de kroon met 295 meldingen van burenruzies, de tweede plaats is gereserveerd voor West-Vlaanderen, dat 265 meldingen meemaakte.

De vrederechters uit Namen, Luxemburg en Brussel krijgen al vijf jaar op rij het minst vaak ruziënde buren over de vloer. Ook daar nemen de cijfers toe, maar blijven ze onder de 100 zaken per jaar. (ddw)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20