Bouchez ontpopt zich tot de saboteur van dienst, tot frustratie van socialisten: Vivaldi aan zijden draadje

Georges-Louis Bouchez (MR)
Georges-Louis Bouchez (MR) – Isopix