Markten:
Markten inladen...

WOENSDAG 12 AUG

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Biedt Europa het antwoord op de inkomensongelijkheid? Blijkbaar wel…

Logo Business AM
Economie

02/04/2019 | Dominique Dewitte | 4 min leestijd

De World Wealth and Income Database (WIL) publiceert dinsdag zijn meest recente rapport over de ongelijkheid in Europa. Daaruit blijkt dat Europa een van de continenten is die in de periode 1980 – 2017 best bestand bleef tegen de toename van de inkomensongelijkheid.

Uit een studie waarbij 38 Europese landen werden vergeleken, blijkt wel dat de inkomensgroei ongelijk is verlopen. Tussen 1980 en 2017 is het gemiddelde inkomen van de top 1% van de rijkste Europeanen tweemaal zo snel gegroeid als dat van de onderste 50%.

Deze toename is zichtbaar in bijna alle Europese landen. Ze heeft plaatsgevonden in een context van toenemende fiscale concurrentie tussen Europese staten, schrijven de onderzoekers.

De cijfers zijn de volgende:

Verenigde Staten

In de VS is het deel van het nationale inkomen waarop de 50% armste inwoners beslag kon tussen 1980 en 2017 bijna gehalveerd (van 20% naar 12%). Het deel dat naar de rijkste 1% Amerikanen vloeide steeg in dezelfde tijdsspanne van 11% naar 20% of bijna een verdubbeling.

Europa

In Europa is het deel van het nationale inkomen waarop de 50% armste inwoners beslag kon tussen 1980 en 2017 bijna onveranderd gebleven (van 20% naar 18%). Het deel dat naar de rijkste 1% Europeanen vloeide steeg in die periode van 8% naar 11% (een stijging van minder dan 40%)

Europa beschermt haar burgers op economisch vlak dus beter dan de Verenigde Staten. 

Nog volgens de WIL hebben de instellingen van de Europese Unie zich tot op heden vooral geconcentreerd op het verminderen van ongelijkheden tussen de lidstaten onderling.

Het armoedepercentage in Europa, dat momenteel 22% bedraagt, is vandaag hetzelfde als in het midden van de jaren 2000. Het ligt wel hoger dan in 1980 (20%).

Met dank aan meer egalitair stelsel voor onderwijs en gezondheidszorg

Hoewel de ongelijkheden in Europa aanzienlijk lager zijn dan in de Verenigde Staten, komt dit grotendeels doordat het sociale en fiscale beleid van de Europese staten een meer egalitaire verdeling van inkomen vóór belastingen heeft mogelijk gemaakt. Vooral de onderwijs- en gezondheidszorgstelsels in Europa zijn meer egalitair dan in de Verenigde Staten.

De onderzoekers, waaronder de Franse econoom Thomas Piketty, schrijven dat als de Europese Unie in de toekomst de toename van ongelijkheden op het continent wenst te beperken, zij voorwaarden zal moeten scheppen voor de langetermijn- en billijke financiering van de openbare diensten, met name via een meer progressieve belastingheffing van particulieren en bedrijven en dat op Europees niveau.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks