Berucht gevangeniseiland in New York wordt groene energiecentrale

Het gevangeniscomplex op Rikers Island in New York, bekend om zijn geweld en slechte leefomstandigheden, wordt binnenkort een centrale voor hernieuwbare energie. 

Rikers Island heeft een bijzonder slechte reputatie: ‘Gladiator School’ en ‘Torture’ Island zijn maar enkele van de bijnamen. Bijna 90 procent van de gedetineerden is volgens de statistieken zwart of latino, en driekwart wacht er op hun proces. Geweld door zowel cipiers als tussen de gevangenen onderling komt vaak voor.  

De gemeenteraad van New York stemde er in 2019 daarom voor om het gevangeniscomplex definitief te sluiten tegen 2026. Sindsdien hebben milieuactivisten campagne gevoerd om het eiland om te bouwen tot een hernieuwbare energiecentrale. 

En die komt er, zo meldt de gemeenteraad van New York City, die zopas de Renewable Rikers Act heeft goedgekeurd. Raadslid Costa Constantinides, die voor de wetsvoorstellen stemde, juicht de beslissing toe.

‘De 413 hectare van Rikers Island hebben, veel te lang, een onrechtvaardig en racistisch strafrechtsysteem belichaamd’, zei ze in een verklaring. ‘Deze wetsvoorstellen bieden de stad de mogelijkheid om een centrum voor duurzaamheid en veerkracht te bouwen dat als model kan dienen voor steden over de hele wereld.’

Renewable Rikers Act

Volgens het eerste wetsvoorstel van de Rikers Act moet de gevangenis uiterlijk op 31 augustus 2027 gesloten zijn, waarna het gevangeniswezen het complex zal overdragen aan het agentschap dat instaat voor de nieuwe plannen. De gevangenis zelf wordt vervangen door kleinere, meer humane gevangenissen op verschillende plaatsen in de stad

Het tweede wetsvoorstel vereist dat de stad New York een onderzoek instelt naar de transformatie van het complex in nieuwe hernieuwbare energie- en opslagfaciliteiten. Wat er juist bedoeld wordt met die faciliteiten is echter nog niet bekend. 

De Renewable Rikers Act is het resultaat van jarenlange campagnes van groepen die zich inzetten voor het klimaat en gevangenishervormingen. ‘Onderzoek heeft aangetoond dat gemeenschappen met een laag inkomen en gekleurde gemeenschappen niet alleen een onevenredig deel van de gezondheidseffecten van klimaatverandering ondergaan… maar ook onevenredig veel worden opgesloten’, aldus Sonal Jessel, beleidsdirecteur van WE ACT for Environmental Justice. 

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20