Berlijns openbaar vervoer heeft een vrouwenticket

Naar aanleiding van Equal Pay Day op maandag 18 maart kunnen vrouwen in de Duitse hoofdstad Berlijn met een belangrijke korting gebruik maken van het openbaar vervoer. De eenmalige maatregel werd door het bedrijf Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), uitbater van het openbaar vervoer in de Duitse hoofdstad, bekendgemaakt.

Het bedrijf merkt op dat vrouwelijke werknemers in Duitsland gemiddeld 21 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Daarom besliste de transportonderneming aan vrouwen op Equal Pay Day een korting van 21 procent toe te staan. Vrouwen moeten voor een dagticket 5,5 euro betalen. De normale prijs bedraagt 7 euro.

Loonkloof

“Met de actie willen wij extra aandacht vragen voor de belangrijke loonkloof die tussen mannen en vrouwen nog altijd bestaat,” aldus Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Het bedrijf voegt eraan toe als eerste van de wereld een bijzonder vrouwenticket te lanceren. De actie gaat gepaard met de slogan ‘Es zahlt sich aus, eine Frau zu sein’ (Het is lonend een vrouw te zijn).

Mannen die met een vrouwenticket een goedkopere verplaatsing hopen te kunnen doen, riskeren een vervolging als zwartrijder. Daarbij hanteert de Berliner Verkehrsbetriebe dezelfde filosofie als bij de andere kortingen. “Wie van een goedkoop ticket gebruik maakt, moet bewijzen daartoe gerechtigd te zijn,” aldus het bedrijf.

“Het is zeker niet de bedoeling dat mannen zich door de actie gediscrimineerd zouden voelen,” aldus nog het Berlijnse vervoerbedrijf. “Anderzijds, wie verontschuldigt zich bij de vrouwen omdat zij 21 procent minder loon krijgen?”

Pensioen

De Duitse loonkloof heeft verschillende redenen. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen vaker slechts een deeltijdse betrekking hebben. Anderzijds zijn vrouwen vaker tewerkgesteld in sectoren met lagere lonen. Wanneer ook die factoren worden meegerekend, blijken vrouwen in Duitsland nog altijd 6 procent minder te verdienen dan mannen. Daarmee scoort Duitsland opmerkelijk slechter dan vele andere lidstaten van de Europese Unie.

Alleen Estland en Tsjechië hebben nog een grotere loonkloof dan Duitsland. Wanneer men naar het pensioen kijkt, wordt de situatie nog erger. Daar loopt het verschil immers op tot 53 procent. De Berliner Verkehrsbetriebe heeft ongeveer vijftienduizend medewerkers. Op dit ogenblik bestaat dat personeelsbestand slechts voor 20 procent uit vrouwen. Over drie jaar zou dan aandeel echter tot 27 procent moeten zijn opgevoerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20