Bent u verplicht het voetpad voor uw deur sneeuwvrij te maken?

De weerexperts verwachten dat we aan de vooravond van een koudegolf staan. De afgelopen dagen werden verschillende regio’s in ons land bedekt door een wit sneeuwtapijt. Al gaat al dat schoons gepaard met een gedeelde verantwoordelijkheid: sneeuw ruimen voor onze voordeuren.

Om te weten te komen of u verplicht bent het voetpad voor uw deur sneeuwvrij te maken, kunt u het politiereglement van uw gemeente raadplegen. Daarin vindt u de benodigde informatie. Al merken we op dat zo goed als alle gemeenten hun inwoners verplichten om hun voetpaden sneeuwvrij te maken.

Verplichting geldt in veel gemeenten

‘Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor het eigendom dat zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden’, staat er in de meeste politiereglementen.

In het merendeel van de lokale reglementen vindt u ook meer info over de verplichtingen. Zo mag u bijvoorbeeld de sneeuw niet wegwegen tot aan bijvoorbeeld de voordeur van uw buur. Het sneeuw mag niet op de rijweg gegooid worden en de rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In sommige gemeenten worden ook enkele specifieke elementen opgenomen in het reglement. In Gent geldt er bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van dooizout in de omgeving van bomen die zich bevinden in de trottoirstrook of bermstrook.

Appartementsgebouw

De verplichting om de stoep sneeuwvrij te houden geldt ook voor wie in een appartement woont. U bent samen met de andere inwoners verantwoordelijk voor het goed beheer van het appartement, inclusief het voetpad sneeuwrij maken.

Bij veel appartementen is het aan de bewoner op het gelijkvloers om sneeuw te ruim, tenzij anders afgesproken natuurlijk. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken daaromtrent gemaakt worden in het reglement van mede-eigendom.

Wie zijn voetpad niet sneeuwvrij maakt, riskeert een boete te krijgen. Die kan oplopen tot 350 euro. Daarenboven loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld wanneer iemand voor uw deur valt. Vanzelfsprekend wordt er niet verwacht dat u om 5 uur ’s ochtends sneeuw ruimt. Boetes worden pas opgelegd zodra er sprake is van laksheid.

Hulpbehoevenden kunnen in veel gemeenten de hulp inroepen van de gemeente. In Oostende staat bijvoorbeeld het Clean Team om de inwoners uit de nood te helpen. Dat kost wel 2 euro per ruimbeurt. Ook die info kunt u raadplegen op de site van uw gemeente.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20