Belgische wapenlobby zet politici onder druk

ANALYSE – Het parlement heeft deze week de geamendeerde wapenwet goedgekeurd. Voordien moest iemand op heterdaad betrapt worden om binnen de toepassing van de strafwet te vallen. Wie via internet wapens wou kopen en daarvoor contacten wou leggen, viel niets te maken. De Belgische wapenlobby is woedend over de beslissing.

Het vrij verkrijgen van laders voor vuurwapens werd in de strijd tegen terreur gezien als zeer gevaarlijk en aan te pakken. Wie vandaag een wapen koopt, heeft daarvoor een vergunning nodig. Net zoals voor kogels. Maar laders – bijvoorbeeld voor kalasjnikovs – waren nog steeds vrij verkrijgbaar. Khalid El Bakraoui, één van de terroristen die zich opblies in metrostation Maalbeek, kon zo bijvoorbeeld maar liefst 31 laders legaal kopen. De oorspronkelijke wettekst van wat deze week in de Kamer passeerde, voerde een verbod in op de vrije verkoop van laders. De minister wilde daarmee een hiaat in de wetgeving aanpassen waardoor het vandaag mogelijk is zonder wapenvergunning een wapenwinkel binnen te stappen en een lader te kopen. Zijn ontwerp voorzag dat dit enkel nog mogelijk zou zijn voor wie een wapenvergunning bezit of erkend is als verzamelaar. Bovendien zou de lader bij het vergunde vuurwapen moeten passen. Dat laatste ging blijkbaar veel te ver voor de wapenverenigingen. “Dit raakt de brave wapenhouders, niet de terroristen”, luidde het. En: “Terroristen zullen wel andere manieren vinden om aan hun laders te geraken. Hiermee treft men jagers en schietclubs.” De vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers (AVWL), een “belangenorganisatie” die 7.000 wapenliefhebbers vertegenwoordigt, deed een oproep in de media: “Wij vragen daarom dat mensen met een wapenvergunning ook laders voor andere wapens mogen bezitten.” En, ze kregen gehoor. Bij één van de meerderheidspartijen nota bene. “Dat een wet die het voor terroristen moeilijker wil maken uiteindelijk duizenden brave wapenbezitters treft, is voor mij een brug te ver”, vond N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote. Hij diende daarom een amendement in om de regels voor laders die mensen mét een vergunning al bezitten niet te veranderen.

No go

Maar “de ernstige bemerkingen van enkele volksvertegenwoordigers ten spijt” zoals Daniel Beets, voorzitter van de vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers, in een opiniestuk in Het Laatste Nieuws fulmineert, was dat een no no. Wie nu reeds een lader bezit moet niet noodzakelijk een afzonderlijke vergunning voor laders hebben. Personen die geregistreerd zijn als jager of sportschutter mogen alle laders behouden die geschikt zijn voor het type wapens die zij in bezit hebben. Recreatieve schutters met een vergunning kunnen enkel de lader behouden die geschikt is voor het concrete wapen dat ze bezitten. De aangifteperiode voor de wapens loopt van begin volgend jaar tot eind volgend jaar. Personen die nu reeds laders bezitten zonder geldige vergunning voor de bijhorende wapens moet zich regulariseren door hun laders te verkopen, te laten neutraliseren, af te staan aan de politie, of een erkenning als verzamelaar te vragen. Het enige compromis dat werd gemaakt, is dit: het wetsontwerp voorzag in het initiële voorstel in een retributie van 150 euro voor de aflevering van een erkenning voor een lader. Via amendement wordt nu voorgesteld de erkenning gratis te maken tijdens de aangifteperiode zodat mensen dit effectief doen en “de eerlijke verzamelaars niet gestigmatiseerd worden”.

Geschoffeerd

De vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers, die 7.000 wapenbezitters in ons land zou vertegenwoordigen, voelt zich geschoffeerd: “Deze maatregel is dus slechts een schijnvertoning, een stuntelige manier van een kleine meerderheid in de regering om aan de bevolking te tonen dat zij oplossingen zou bieden aan haar falend beleid tegen het terrorisme. Bovendien met een ontoelaatbare, disproportionele sanctie voor mensen die reeds wapenvergunningen bezitten en dus geen verdachte personen met criminele neigingen kunnen zijn”, schrijft Beets. “Naast een paar duizend mensen die meewerken aan de herdenkingen van historische situaties, of die tienduizenden die in de kelder of op zolder nog een lader hebben liggen, zal dit voorstel vooral de 200.000 wapenbezitters in ons land treffen. Zij zullen allen strafbaar zijn en riskeren boetes tot 25.000 euro of een celstraf van vijf jaar, want de commissie Justitie heeft geen oplossing voorzien om de legale wapenbezitters te beschermen”, meent Beets. Dat is een beetje kort door de bocht. Die paar duizend verzamelaars en 200.000 wapenbezitters riskeren niks als ze gewoon de (nieuwe) wet volgen.

Enkele pertinente vragen

Het is nu tijd voor een aantal pertinente vragen. Waarom bijvoorbeeld, zijn die wapenbezitters die een vergunning hebben zo gehecht aan laders waar ze – op papier – niks meer mee kunnen doen? Het antwoord daar is officieel een potpourri van verontwaardiging: van verzamelaars koeioneren over de beperking van vrijheid tot wij zijn uiteindelijk geen terroristen. Er is echter een andere uitleg, maar die zal je niet horen bij de wapenlobby, en dat is deze: misschien (nou ja: zeker) liggen er nog een pak vuurwapens bij die 200.000 geregistreerde wapenbezitters waar geen vergunning voor is. Dat je daar legaal geen laders meer voor kan kopen, is uiteraard een ferme streep door de rekening van veel van die bezitters, die ze misschien dan toch nog voor iets anders denken te moeten gebruiken dan “herdenkingen van historische situaties”.

De vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers

Wie zich trouwens in bed begeeft met de vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers, denkt misschien toch beter eens een paar keer na. “De AVWL is een vereniging die opkomt voor uw rechten en belangen als legaal wapenliefhebber. Sluit u aan en versterk onze rangen! Alleen op deze manier kan u meewerken aan het inperken van de onzinnige maatregelen van de overheid tegen de legale wapenliefhebbers, terwijl de eigenlijke problemen van onveiligheid en criminaliteit niet aangepakt worden!” is de mission statement op de website van de vereniging. Die laatste zin zegt al veel. De Facebook-pagina van de vzw staat vol posts en reacties die drie dingen behelsen: 1. het land gaat naar de kloten door vreemdelingen terwijl ze onze wapens afpakken, 2. wapens zijn goed en dat kunnen we bewijzen en 3. we zijn het slachtoffer van een samenzwering door de overheid en de media.

Fake studies en nepnieuwstoestanden

Daarbij worden een pak fake studies en nepnieuwstoestanden als waarheid aangehaald. Een mooi voorbeeld is ook dat de AVWL niet zo lang geleden John Lott naar Brussel haalde voor een speech, de auteur van “More Guns, Less Crimes” en “The War On Guns (Arming yourself against gun control lies”. Lott wordt in pro-wapen-middens als een invloedrijk academicus gekoesterd, maar is al lang ontmaskerd als een oplichter. Hij werd al verschillende keren betrapt op het opzettelijk gebruiken van foute cijfers, het manipuleren van statistieken in zijn “studies”. Een onderzoek bracht aan het licht dat hij een volledige enquête had gefabriceerd over defensief gebruik van wapens. En een blogger onthulde dat Mary Rosh, een online commentator die beweerde een voormalig student van Lott te zijn en regelmatig poste over hoe geweldig hij was, in feite John Lott zelf was. Lott is de facto geëxcommuniceerd in de academische wereld, maar dat stoort de wapenfreaks niet echt blijkbaar.

Strenge wapenwet = goede zaak

De realiteit is dat ons land gebaat is met zo streng mogelijke wapenwetten. Want een aantal cijfers doen toch schrikken. Zo blijken er dagelijks gemiddeld 30 wapenvergunningen te worden afgeleverd in België. Niemand wet trouwens hoewel vuurwapens er nog in omloop zijn bij particulieren in ons land. Sinds de moordpartij van Hans Van Themsche in 2006, is de registratie van wapens wettelijk verplicht. Er zijn er ongeveer 900.000 geregistreerd ondertussen. Dat is 1 vuurwapen per 10 volwassen Belgen. Of niet. Want amper 4% van de gezinnen heeft nog een vuurwapen in huis. In 1989 had nog 16,5% van de gezinnen een vuurwapen in huis. Of, en dat doet toch weer aan de VS denken, er zitten veel wapens bij een relatieve kleine groep mensen.

Heeft iedereen zijn wapen laten registreren?

We gaan er dan bovendien van uit dat iedereen braaf z’n vuurwapens die hij verwierf voor 2006 sindsdien heeft laten registreren, en dat is eerlijk gezegd een beetje naïef. Desalniettemin: wat wetenschappelijk vaststaat na onderzoek in heel de wereld is dat strenge wapenwetten leiden tot minder doden. Ook bij ons. Sinds de invoering van de wet van 2006 is bijvoorbeeld het aantal mensen die zichzelf van het leven proberen te beroven met een vuurwapen met meer dan een derde gedaald. De vraag is ook maar wie die wapenlobby denkt te hebben als draagvlak. Een overweldigende meerderheid van de Belgen (80%) is voorstander van strenge wapenwetten. Er moet niet veel zijn waar zo’n consensus over bestaat bij de bevolking. Je zou denken dat die politici die het blijkbaar nodig vinden om naar de “argumenten” van de AVWL te luisteren, dat zouden snappen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20