Belgische starters hebben sterke overlevingskans

In België hebben starters een beduidend grotere overlevingskans dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, de Europese dienst voor de statistiek.

Daarbij werd vastgesteld dat bijna twee op drie starters in België minstens vijf jaar blijft bestaan. In de buurlanden liggen die overlevingskansen veel lager. Het fenomeen moet volgens waarnemers worden toegeschreven aan de voorzichtige houding van de Belgische kandidaat-ondernemers. Opgemerkt wordt immers dat kandidaat-starters in België veel meer zekerheid wensen vooraleer de stap naar het ondernemerschap wordt gezet. In de buurlanden worden verhoudingsgewijs dan ook gevoelig meer starters geregistreerd. Cijfers van Eurostat tonen dat acht jaar geleden in België 36.200 ondernemingen werden opgericht. Dat betekende 3,4 starters per duizend inwoners, tegenover 7 nieuwe bedrijven in Nederland.

Stigma

Vijf jaar nadien bleken in België 62 procent van die ondernemingen nog steeds actief te zijn. Die grote slaagkans wordt door diverse factoren gedragen. Sven De Cleyn, directeur van incubator iStart, wijst er in de krant De Tijd op dat de administratieve drempels en opstartkosten in België gevoelig hoger liggen dan in andere Europese landen. Daardoor zullen kandidaat-ondernemers volgens hem hun plannen pas doorzetten wanneer ze een relatief grote zekerheid hebben op de slaagkansen van hun project. Johan Mortier, directeur van de studiedienst van ondernemersorganisatie Unizo, noemt een overlevingsperiode van vijf jaar kantelpunt. Wanneer een bedrijf die kaap rondt, worden de slaagkansen volgens hem immers bijzonder groot. Toch zijn er ook kritische stemmen. Karen Boers, chief executive van het platform Startups.be, wijst erop dat een aantal bedrijven een kunstmatig in leven worden gehouden omdat ook de kosten voor een vereffening hoog kunnen oplopen en vele ondernemers het stigma van de mislukking vrezen. Bovendien benadrukt Boers dat de meeste bedrijven bescheiden in omvang blijven en niet buiten hun lokale omgeving treden. Slechts 10 procent zou een echte uitbreiding kunnen realiseren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20