Belgische industrie betaalt tot 27 procent meer voor elektriciteit dan buurlanden

De elektriciteitsprijzen voor Belgische industriële verbruikers liggen tussen 7 en 27 procent hoger dan in onze buurlanden. Dat blijkt donderdag uit een studie van Deloitte in opdracht van Febeliec, de federatie van de industriële energieverbruikers. De voorbije jaren was een soortgelijke trend te merken. Febeliec roept de federale en gewestelijke regeringen en regulatoren op om dringend een energienorm voor industriële energieverbruikers in te voeren met corrigerende maatregelen.

In Vlaanderen betaalt een bedrijf met een verbruik van 1.000 GWh voor de elektriciteit gemiddeld 4 euro meer per megawattuur (+7 procent) dan het gemiddelde voor Frankrijk, Duitsland, Nederland en België. Voor een bedrijf met een verbruik van 100 GWh is dat al 8 euro per megawattuur (+13 procent). In Wallonië gaat dat respectievelijk om 5 euro/MWh (+11 procent) en tot 16 euro/MWh (+27 procent).

Vrees voor negatieve evolutie

‘De handicap voor Belgische industriële verbruikers blijft aanzienlijk’, zo legt Peter Claes, directeur van Febeliec uit. ‘Het zet de Belgische industrie in een nadelige positie met het oog op het economisch herstel na de coronacrisis.’

Febeliec vreest bovendien dat het aangekondigde capaciteitsvergoedingsmechanisme CRM voor nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales die positie verder negatief zal beïnvloeden. CRM is een steunmechanisme waar de federale regering aan werkt om een uitstap uit kernenergie tegen 2025 mogelijk te maken.

‘Zoals vandaag voorgesteld, zonder degressiviteit, is dat een bijkomende concurrentiehandicap voor de industriële gebruikers’, zegt Luc Sterckx, voorzitter van Febeliec. ‘Bovendien is het weinig waarschijnlijk dat de CRM tijdig operationeel zal kunnen zijn voor de eerste geplande veiling in oktober 2021. De levensduurverlenging van 2 GW nucleaire capaciteit is vandaag de meest rationele beslissing om de bevoorradingszekerheid te garanderen tegen een lagere systeemkost, met minder CO2- emissies en een kleinere invoerafhankelijkheid.’

De taksen namen zowel op federaal als op Vlaams niveau verder toe in 2021. De transmissienetkosten bleven relatief hoog voor Belgische industriële verbruikers omdat Frankrijk, Nederland en Duitsland voorzien in kortingen tot 90 procent voor soortgelijke profielen.

‘Leveling the playing field’

Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen, de grootste chemiesite van ons land, had het in zijn tussenkomst over een gebrek aan een ‘level playing field’, een gebrek aan eerlijke concurrentie.

Sterckx stelde het zo: ‘De Belgische industrie staat perplex over het gebrek aan initiatief van de overheid om de ongelijkheid van de prijzen aan te pakken. Werknemers worden door de indexaanpassing beschermd tegen prijsstijgingen. Wie doet er wat voor de industrie?’

Febeliec roept de federale en gewestelijke regeringen en regulatoren nogmaals op om dringend een energienorm voor industriële energieverbruikers in te voeren, waarbij corrigerende maatregelen worden getroffen telkens een internationale vergelijking aantoont dat de Belgische prijzen niet competitief zijn tegenover de buurlanden. ‘Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de nog steeds stijgende (federale en gewestelijke) meerkosten en op de transmissietarieven’, luidt het.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20