Belgische fondsenmarkt is bijna 250 miljard euro waard

De Belgische fondsen konden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar profiteren van een toenemende interesse bij beleggers en stevige koerswinsten. Dankzij die twee factoren is de markt gegroeid met 6,4 procent tot 246,6 miljard euro, leren cijfers van de Belgische fondsenfederatie Beama.

Het vermogen van de Belgische fondsenmarkt is tijdens de eerste drie maanden van dit jaar toegenomen met 14,4 miljard euro tot 246,6 miljard euro. Dat is een stijging van 6,4 procent.

Toename voornamelijk dankzij koerswinsten

Beama merkt in een persbericht op dat die toename voor 70 procent te danken is aan koerswinsten. De rest van de toename (30 procent) wordt toegeschreven aan de netto inschrijvingen. Uit de cijfers blijkt ook dat het vermogen van de aandelenfondsen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen met 13,6 procent tot 80,8 miljard euro. De aandelenfondsen bevinden zich hiermee 14,9 miljard euro boven hun niveau van eind 2019.

Ook het vermogen van de gemengde fondsen (inclusief de pensioenspaarfondsen) is tijdens het eerste kwartaal van 2021 toegenomen. Beama tekende een stijging op van 5,5 procent tot 115,6 miljard euro. Dat is 10 miljard euro boven het niveau van eind 2019. Gemengde fondsen blijven met een marktaandeel van 47 procent de belangrijkste fondsencategorie, gevolgd door de aandelenfondsen met een marktaandeel van bijna 33 procent.

“De gemengde fondsen kenden de voorbije jaren een toenemend succes en sinds 2015 vormen ze de grootste activa klasse”, merkt Beama op. “Door hun actieve asset allocatie zijn gemengde fondsen zeer geschikt voor het voeren van een risico-spreidend beleid in het kader van MiFID II: zij lenen zich uitstekend tot de afstemming van het product op het risicoprofiel van de cliënten.”

Terugval fondsenmarkt achter de rug

Fondsen die beleggen in vastrentende effecten hebben wat terrein moeten prijsgeven. Het vermogen van die fondsen is gedaald met 1,6 procent. Binnen die groep is het vermogen van obligatiefondsen wel toegenomen met 2,3 procent tot 43,7 miljard euro. De stijging wordt volledig verklaard door de netto inschrijvingen.

“De terugval van de Belgische fondsensector tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar, ten gevolge van de impact van de coronapandemie op de wereldeconomie en de financiële markten, ligt volledig achter ons”, aldus Beama. “Sinds eind maart 2020 is de Belgische fondsensector met 55,5 miljard euro gegroeid, waarvan 42,2 miljard euro voortvloeide uit koerswinsten gegenereerd door de onderliggende activa.”

De voorlopige indicaties, waarover Beama beschikt, voor het tweede kwartaal van 2021 wijzen op een aanhoudende groei van het vermogen van de Belgische fondsensector.

Rendementen pensioenspaarfondsen

Beama heeft ook de gemiddelde rendementen van de pensioenspaarfondsen berekend. Die onderstaande berekeningen zijn gebeurd net na het Covid-19-dieptepunt. Het betreft geannualiseerde rendementen.

  • Op 1 jaar: +23,6 procent
  • Op 3 jaar: +4,4 procent
  • Op 10 jaar: +5,4 procent
  • Op 25 jaar: +6,2 procent

(lb)

Lees ook:

Meer
Lees meer...
Markten