België betaalt jaarlijks 143,5 miljoen euro aan lonen voor geestelijken

De lonen van geestelijken kost de federale overheid jaarlijks 143,5 miljoen euro, dat schrijft La Dernière Heure. Van alle erkende religies krijgt de rooms-katholieke kerk de grootste som geld van de staat.

In België spendeert de federale overheid ongeveer 143,5 miljoen euro aan de erkende geloofsgemeenschappen voor de verloning van hun geestelijken. Die totaalsom berekende La Dernière Heure. Het ruimste deel van dat geld gaat naar de rooms-katholieke kerk, die de meeste geestelijken rijk is. Aartsbisschoppen zouden volgens La DH ook het mooiste salaris ontvangen, jaarlijks ongeveer 112.170 euro.

België erkent zes erediensten: rooms-katholieke, israëlitische, anglicaanse, protestants-evangelische, orthodox-christelijke en islamitische. Daarnaast is ook de niet-confessionele levensbeschouwing erkend sinds 2002. Voor al deze organisaties staat de overheid in voor de financiering, de Belgische staat doet dat door middel van subsidies. Die subsidies dienen om de lonen en pensioenen van alle geestelijken te voorzien, gebouwen te onderhouden en – de grootste kostprijs – godsdienstig onderwijs op scholen.

In 2019 was kort sprake om de financiering van de geloofsgemeenschappen te herzien. Dat kwam er op initiatief van Vlaams parlementslid Maurtis Vande Reyde (Open Vld). Volgens zijn berekeningen bedraagt het totaalbedrag dat van de overheid naar de geloofsgemeenschappen gaat 470 miljoen euro in totaal. Volgens Vande Reyde moest de totale financiering van geloofsgemeenschappen afgeschaft worden, omdat het belastinggeld beter besteed kon worden. Na een kort debat in het parlement en in de media verdween het onderwerp echter weer ver naar de achtergrond.

Nood aan herziening?

Nochtans is een herziening van de financiering een terechte vraag. De financiering van geloofsovertuigingen loopt verhoudingsgewijs scheef. Zo verdient de rooms-katholieke kerk disproportioneel meer subsidie dan dat er gelovigen zijn. Bij de kleinere gemeenschappen zoals de islam en orthodox-christelijke kerk is dat net omgekeerd. Daarnaast heeft de Belgische belastingbetaler hier absoluut geen zeg in. In Duitsland is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven naar welke religieuze instelling je belastinggeld stroomt, duid je geen enkele aan, dan gaat het geld naar sociale organisaties.

Het afgelopen jaar kwam het fenomeen van ‘ontdopen’ of een kerkuittreding terug in de spotlight, nadat in maart de katholieke kerk had herhaald dat homoseksualiteit volgens hen een zonde is. Toen nam het aantal ontdopingen in België ook toe. Een ontdoping heeft echter geen effect en is louter een symbolische daad, ook wie dacht de subsidie aan te tasten door die daad zit er naast.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20