Belgen spaarden massaal verlofdagen op: golf aan aanvragen op komst?

De Belgische werknemers namen bijna de helft minder wettelijk verlof op in de eerste maanden van 2021. Wellicht worden ze massaal opgespaard tot er meer toeristische mogelijkheden zijn. Maar er zijn nog redenen.

Het ‘spaargedrag’ blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis op basis van de loongegevens van 194.357 werknemers. In het eerste kwartaal van 2021 is er per werknemer gemiddeld 4,8 uur wettelijk verlof opgenomen. In de voorbije jaren lag dat aantal per werknemer dubbel zo hoog met 8,4 uur in 2019 en 8,2 uur in 2020. Bovendien nam in 2019 37,5 procent van alle werknemers minstens 1 uur wettelijk verlof op in het eerste kwartaal. In 2021 was dat slechts 25,8 procent.

‘We zien dus duidelijk dat werknemers in het begin van dit jaar de kat uit de boom gekeken hebben en hun wettelijk verlof minder ingezet hebben’, licht Matthias Debruyckere van Liantis toe. Er zijn daar volgens hem verschillende oorzaken voor.

‘In de eerste plaats waren er in de eerste maanden van dit jaar nog heel wat mensen die tijdelijk werkloos waren en dus geen verlof moesten inzetten. Ook voor de zorg van de kinderen was tijdelijke werkloosheid in bepaalde gevallen mogelijk waardoor ouders geen beroep moesten doen op het wettelijk verlof.’

Verlof nog niet ingepland

‘Maar we zien dat heel wat werknemers dit jaar hun verlofdagen doelbewust opsparen om ze dan pas later in te zetten. Het was in de eerste maanden van dit jaar onmogelijk om te gaan skiën of om op reis te gaan. Dat speelde dus zeker mee. We horen daarnaast van veel werkgevers dat hun werknemers door de onzekerheid ook niet happig zijn om hun verlof nu al in te plannen voor de komende weken en maanden. Want wat als we in mei of juni nog niet kunnen reizen? Of wat als het festival waar we graag naartoe willen, verplaatst wordt naar het tweede deel van de zomer of het najaar?’

Het gisteren aangekondigde zomerplan met grote versoepelingen in het coronabeleid biedt alvast perspectieven.

Liantis roept daarom op om het wettelijk verlof tijdig in te plannen om later dit jaar problemen te voorkomen. Want anders komen werkgevers in de problemen met hun personeelsplanning en dreigen werknemers opgescheept te zitten met te veel verlofdagen in het najaar. Liantis stelt, net als eerder onderzoek, vast dat werknemers bijna 30 procent meer wettelijk verlof opnamen in het laatste kwartaal van 2020 tegenover een jaar eerder, wat kan wijzen op overschotten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20