Belg werkte in coronajaar 2020 gemiddeld 11 dagen minder dan normaal

In 2020 was de gemiddelde Belgische werknemer in de privésector 40 procent meer uren afwezig van het werk dan in 2019. Dat komt neer op 11 extra dagen, of bijna 1 dag per maand. Dat blijkt uit de jaarlijkse afwezigheidsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta.

De barometer is gebaseerd op een steekproef van 260.000 werknemers. De impact van het coronavirus is duidelijk te merken, want in de afwezigheidscijfers ziet Acerta een opvallende eerste en tweede piek. De extra afwezigheden op het werk komen vooral door tijdelijke werkloosheid, niet door ziekte of extra opgenomen tijdskrediet, zoals ouderschapsverlof.

Belgische werknemers in de private sector hebben in 2020 gemiddeld 11 dagen minder gewerkt dan in 2019. Dat is dus bijna 1 dag minder per maand per werknemer. Er zijn echter wel twee duidelijke pieken in de afwezigheden zichtbaar, tijdens de eerste en tweede lockdown.

Normaal gedrag in een abnormaal jaar

Dirk Vanderhoydonck, directeur Flexsourcing bij Acerta: ‘De werkende Belg is niet meer dan in ‘normale’ jaren ziek geweest, heeft niet meer dan anders vakantie genomen en koos alles samen niet meer dan anders voor loopbaanonderbreking. Dé reden waarom mensen opvallend meer afwezig waren van het werk, is dus omdat ze vaak tijdelijk werkloos waren.’

Lees ook: 3 valkuilen die zich post-corona aandienen op de arbeidsmarkt en hoe ze vermijden

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20