Bedrijven zonder tech-savvy nerds in de boardroom gaan het niet redden in een door technologie gedreven wereld

Economische onzekerheid, inflatie, krapte op de arbeidsmarkt … Het zijn meer dan ooit uitdagende tijden voor bedrijven. Ondertussen evolueert ook technologie razendsnel. Met ontwikkelingen die het potentieel hebben om veel van de bovenstaande problematieken op te lossen, maar die ook op hun beurt weer een uitdaging vormen. Zeker voor organisaties met een board van leiders die geen voeling hebben met technologie en de impact van investeringen onmogelijk kunnen inschatten.

Technologie is al lang niet meer de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling van een bedrijf. Software, data en cybersecurity vormen een rode draad doorheen de hele business. Sterker nog, de business kan gewoon niet meer draaien zonder solide technologische achtergrond. Dan is het vreemd dat IT in veel bedrijven tot voor kort niet vertegenwoordigd was in de raad van bestuur. En dat de board van sommige organisaties zelfs nog steeds uit mensen bestaat die technisch weinig onderlegd zijn. Wie een organisatie richting geeft, moet minstens op  de hoogte zijn van wat er op technologievlak gebeurt.

Mijn eigen achtergrond als softwareontwikkelaar is zeker een troef voor mijn dagelijkse activiteiten als leider van de Visma-groep in de Benelux. Het heeft me geleerd hoe de kracht van Big Data het unieke potentieel van mensen en de impact van besluitvorming kan versterken. Die tech-savviness zal alleen maar belangrijker worden en zelfs een voorwaarde blijken voor de leiders van de toekomst. Zeker nu AI opschuift van een kennisdomein voor een kleine groep mensen naar een alom vertegenwoordigde capaciteit met oneindig veel toepassingen voor bedrijfsvoering, businessmodellen en producten.

Chat GPT en artificiële intelligentie

Het belang van technologische kennis hebben we de voorbije jaren mogen ondervinden. Niet in het minst door een pandemie die de wendbaarheid van organisaties danig op de proef heeft gesteld. In zowat ieder bedrijf heeft het de digitale transformatie in een stroomversnelling gebracht. De snelheid van die technologische evoluties is niet meer afgenomen en lijkt door de opmars van AI-toepassingen zoals ChatGPT zelfs nog een tandje hoger te schakelen.

Ook bedrijven moeten leren omgaan met dergelijke destructieve ontwikkelingen die op bijna elk aspect van de business een impact hebben. Helaas kan geen enkele expert voorspellen wat dit op lange termijn gaat betekenen, en al zeker geen leider zonder technische achtergrond.

AI hoeft natuurlijk geen bedreiging voor je business te zijn. De technologie kan zelfs heel veel verschillende uitdagingen oplossen. Denk maar aan de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het voor de leiders van een organisatie erg belangrijk dat ze hun huidige mensen optimaal kunnen inzetten. Automatisering kan een groot deel van de repetitieve taken wegnemen, waardoor werknemers weer tijd hebben om zich met intelligenter en waardevoller werk bezig te houden. Voor jong talent kan de aanwezigheid van technologie zelfs doorslaggevend zijn om voor een werkgever te kiezen.

Tips voor bedrijfsleiders

AI heeft dus zeker potentieel om het gebrek aan talent op de arbeidsmarkt op te vangen, maar enkel als de technologie goed wordt aangewend. En dat kan alleen maar als ook de board een goed begrip heeft van de impact van technologie op de organisatie. Natuurlijk hoeft niet elke bedrijfsleider plots een technologische achtergrond te hebben. Laat je in elk geval omringen door mensen die er een passie voor hebben en op die manier ook jouw voeling met technologie versterken. Ga in gesprek met mensen uit de sector die je kunnen inspireren op het gebied van toepassingsmogelijkheden. En aarzel niet om zelf te experimenteren en met nieuwe technologie aan de slag te gaan.

We staan met z’n allen aan de vooravond van een tijdperk dat oneindig veel nieuwe kansen biedt, maar ook evenveel bedreigingen. Als leider moet je de moed hebben om fundamentele overtuigingen los te laten, zelfs als ze in het verleden tot succes hebben geleid. Breng elk aspect van je bedrijfsvoering terug naar de tekentafel. Van processen tot rollen en businessmodellen. En wees je ervan bewust dat je deze oefening over zes tot twaalf maanden alweer moet herhalen door de exponentiële groei van technologische ontwikkelingen. Snelheid en aanpassingsvermogen, gevoed vanuit een sterk begrip van AI en andere technologie, zullen de basis van iedere succesvolle onderneming vormen.


John Reynders is Area Director bij Visma Benelux.

Meer
Opinie
Daron Acemoglu
door Bart Van Craeynest
Nouriel Roubini
Todd G. Buchholz
Meer Opinie