Bedrijven testen software die werknemers dag en nacht monitoren

In Groot-Brittannië hebben een aantal bedrijven hun werknemers uitgerust met sociometrische badges, waardoor onder meer de slaapkwaliteit en de samenwerking met collega’s kunnen worden gemeten en zelfs de lichaamstaal kan worden geanalyseerd.

Voorstanders van sociometrie wijzen erop dat deze toepassingen de productiviteit van de werknemer zullen verhogen. Critici maken daarentegen gewag van inbreuken op de privacy. De badges zijn vaak vierentwintig uur per dag operationeel. “Wearables kunnen bijzonder waardevolle informatie bezorgen voor zowel de werknemer als de werkgever,” benadrukt Ben Waber, chief executive van Humanyze, de onderneming die de sociometrische badges produceert. “De verzamelde gegevens kunnen informatie aanreiken over de algemene lichamelijke en mentale conditie van de werknemer, maar kunnen ook voorspellingen geven over de productiviteit en de tevredenheid van de betrokkene.”

Bewustmaking

Een van de deelnemende bedrijven zegt vastgesteld te hebben dat werknemers door het gebruik van de technologie bewust kunnen worden gemaakt van onder meer hun eigen levensstijl. Het gebruik van de sociometrische badges gebeurt op vrijwillige basis, maar opgemerkt wordt dat vaak tussen 75 procent en 80 procent van de werknemers aan de projecten deelnemen. Volgens Brauer zou de technologie echter uiteindelijk kunnen leiden tot de creatie van een biometrisch curriculum vitae. “Dit rapport zou bij een sollicitatie kunnen worden gevraagd als bewijs dat de kandidaat biometrische gekwalificeerd is voor de nieuwe baan,” benadrukt hij. “Daarbij wordt wel vertrokken vanuit het concept van het augmented human being, waarbij sprake is van een divisie die optimale productiviteit als exclusief streefdoel heeft.” “Dergelijke sociometrie dreigt de werknemer echter in een robot te veranderen,” protesteert Renate Samson, chief executive van Big Brother Watch, tegen de experimenten. “Het is onaanvaardbaar dat bedrijven de visie op hun werknemers zouden bepalen door een controle van de persoonlijkheid, de gezondheid en de levensstijl buiten de werkvloer.” (mah)

Meer