BBTK wil zoals horeca oplossing volwaardige eindejaarspremie voor andere sectoren

Horecamedewerkers die tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis zullen alsnog een volwaardige eindejaarspremie krijgen. De socialistische vakbond BBTK wil dat er ook naar een oplossing gezocht wordt voor werknemers van de andere sectoren.

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne bevestigde woensdag tijdens een onderhoud met de drie horecafederaties in België en met de vakbonden de verschillende steunmaatregelen voor de horecasector, waaronder garanties voor de volledige uitbetaling van de eindejaarspremies van werknemers die door tijdelijke of economische werkloosheid werden getroffen.

Heuglijk nieuws, reageert BBTK na afloop, maar de socialistische vakbond wijst er tegelijk op dat de problematiek geenszins beperkt blijft tot deze sector alleen.

Oplossing werknemers in andere sectoren

‘Het gebaar van de regering naar de werknemers van de horeca en hun eindejaarspremie is een stap in de goede richting. Er moeten nu nog andere stappen worden gezet voor de rest van de werknemers in de andere sectoren die ook hard dreigen te worden getroffen’, luidt het. Ook zij hebben al veel te veel betaald in deze crisis en er kan geen sprake van zijn dat de kosten alweer op hen worden verhaald, stelt de vakbond.

Als gevolg van de coronacrisis werden vele werknemers van de ene op de andere dag tijdelijk werkloos. Bijna geen enkele cao voorzag echter een gelijkstelling van de periodes tijdelijke werkloosheid voor de toekenning van de eindejaarspremie.

Eerdere pogingen

‘Als een bediende dus twee maanden voltijds in coronawerkloosheid is geweest, dreigt zijn eindejaarspremie 1/6de van haar waarde te verliezen. Telt u daar bovenop nog een bedrijfsvoorheffing op de werkloosheidsuitkeringen die vaak lager is dan uw hoogste belastingtarief, dan krijgt u een dubbele verrassing aan het einde van het jaar’, merkt BBTK op.

Eerdere pogingen om op interprofessioneel en sectoraal niveau garanties te vragen voor de betaling van de eindejaarspremies, leverden volgens de vakorganisatie niets op. Door de nieuwe maatregelen die de regering op 16 oktober nam, zal dit onderwerp in de komende weken nog aan belang toenemen, maakt ze zich nu sterk.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20