Auto van de toekomst zal 1,5 miljoen km rijden

De auto van de toekomst zal wellicht op een langere levensduur beroep moeten kunnen doen. Mogelijk moeten ze zelfs een totale afstand van anderhalf miljoen kilometer kunnen afleggen. Dat hebben een aantal experts tegenover de Britse zakenkrant Financial Times benadrukt.

Er wordt daarbij op gewezen dat de toekomst van de auto wellicht bestaat uit een zelfrijdend voertuig dat deel uitmaakt van een transportvloot en nagenoeg constant in gebruik zal zijn. Volgens de huidige normen zouden die auto’s immers veel te snel moeten worden afgeschreven. Het fenomeen zal volgens de experts echter grote gevolgen hebben voor de autofabrikanten en hun toeleveranciers. Uit onderzoek van consulent McKinsey is gebleken dat tegen eind volgend decennium het autodelen verantwoordelijk zal zijn voor één tiende van de totale wagenverkoop. Daardoor zal de particuliere markt een gevoelige inkrimping kennen. De autobouwers zullen dan ook moeten evolueren naar een productiemodel dat gericht is op wagens met een beduidend langere levensduur. Dat is nu ook al het geval voor vrachtwagens en bijzonder voertuigen, zoals de beroemde Londense taxi’s, die voor een activiteit van anderhalf miljoen kilometer worden ontworpen.

Service-bedrijven

Een particuliere autobezitter koopt een wagen gemiddeld voor tien jaar of honderdvijftigduizend kilometer. Die wagens staan echter gedurende een groot deel van hun levensloop geparkeerd. Met de introductie van taxiplatformen zoals Uber en Lyft dreigt dat model echter helemaal te veranderen. Om rendabel te blijven moet die vloot immers een langere levenscyclus krijgen. Volgens experts zal daarbij een evolutie in de richting van het model van de luchtvaart, waar vaak vliegtuigen van dertig jaar oud nog altijd in dienst zijn, kunnen worden vastgesteld. Ook daar wordt gestreefd naar een langere levensduur, waarbij bepaalde onderdelen op geregelde tijdstippen zullen worden vervangen. “Daarbij zal ook een grotere aandacht aan de kwaliteit van het onderhoud worden besteed,” benadrukt Paul Warburton, vicepresident automotive bij de Japanse groep Fujitsu. Hij maakt gewag van geregelde onderhoudsbeurten op vastgelegde ogenblikken. Daardoor moet vermeden worden dat de auto’s onderweg met een technisch defect tot stilstand zouden kunnen komen. Dat zal volgens Warburton echter ook van de toeleveranciers een grote aanpassing vereisen. Zij zullen immers niet alleen meer de componenten moeten leveren, maar ook voor de installatie en het onderhoud instaan. Op die manier zullen volgens hem ook de leveranciers tot service-bedrijven worden omgevormd. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de prijs voor een auto door de introductie van innoverende technologieën gevoelig zal oplopen. Door een langere levensduur kan die meerprijs echter gedeeltelijk worden opgevangen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20