Australische aboriginals verzetten zich tegen gigantisch gasproject

Een groep Australische aboriginals is in Zuid-Korea naar de rechtbank gestapt om de financiering van het gigantische gasproject Barossa voor de kust van Noord-Australië te laten blokkeren. Leden van de Australische inheemse gemeenschappen Tiwi en Larrakia vroegen daarbij aan de rechtbank van Seoul om de Export-Import Bank of Korea (Kexim) en de Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) te verbieden leningen aan het gasproject te verstrekken.

Het project heeft een waarde van 3,6 miljard dollar, waarbij een pijpleiding zou worden aangelegd van het offshore gasproject in de Timor Zee naar een bestaande verbinding die naar Durban op het Australische vasteland leidt.

Schildpadden

De lokale gemeenschappen zeggen echter dat ze onvoldoende over het project zijn geraadpleegd en dat de geplande pijpleiding over hun territorium een bedreiging vormt voor schildpadden, doejongs en ander zeeleven waarvan de bevolking afhankelijk is.

Actievoerders zeggen onder meer dat de pijpleiding zich te dicht in de buurt van Kaap Fourcroy situeert en daarmee een bedreiging zou betekenen voor een rif dat een leefgebied voor schildpadden en doejongs vormt.

“De schildpadden leggen hun eieren op dat strand”, voerden leden van de campagne Stop Barossa Gas aan. “Bovendien gebruiken we dat gebied voor onze jacht. In het droge seizoen gaan we er wekelijks met onze kinderen heen. We leren ze over onze cultuur. Het project is verwoestend voor onze gemeenschap en onze toekomst. Het project zou een onaanvaardbare impact hebben op de cultuur van de aboriginals.”

Niet alleen de aboriginals voeren verzet tegen het project, dat jaarlijks de emissies van miljoenen tonnen koolstofdioxide zou veroorzaken. De ijzerertsmagnaat Andrew Forrest had vorig jaar al zijn afschuw uitgesproken voor de plannen, die volgens hem een van de meest vervuilende projecten in de hele wereld op stapel wilden zetten.

Koolstofbom

Een aantal klimaatgroepen veroordeelden het plan als een echte koolstofbom. “Het Internationaal Energie Agentschap waarschuwt dat er geen nieuwe gasprojecten online kunnen gaan indien de wereld een catastrofale klimaatverandering wil voorkomen”, beklemtoonden campagnevoerders van het Environment Centre en Jubilee Australia.

“In die omstandigheden is het roekeloos en onverantwoordelijk dat openbare financiële instellingen een dergelijk vervuilend project willen financieren. Een publieke financiering van fossiele brandstoffen kan stimulansen bieden voor risicovolle projecten die anders misschien niet zouden doorgaan.”

Het Barossa-project, dat halverwege dit decennium moet beginnen met de productie van gas, vereist de aanleg van een pijpleiding van ongeveer 260 kilometer. Het project wordt geleid door het Australische bedrijf Santos, met onder meer het Zuid-Koreaanse energiebedrijf SK E&S als partner.

Aan Zuid-Koreaanse kredietverstrekkers zouden leningen en kredietgaranties voor ongeveer 700 miljoen dollar zijn gevraagd. K-Sure wenste geen uitspraak over het Barossa-project te doen, maar benadrukte wel alleen plannen te ondersteunen die in overeenstemming zijn met internationale milieunormen.

Santos wees erop dat het Barossa-project over alle nodige goedkeuringen beschikt. “Zoals het geval is voor al onze projecten, overleggen we met alle belangrijke belanghebbenden, waarbij steeds gedetailleerde informatie over het project ter beschikking wordt gesteld”, gaf een woordvoerder van het Australische bedrijf aan.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20