Antwoorden op vragen tijdens een sollicitatiegesprek over werken in teamverband

Een onderwerp dat in vrijwel alle sollicitatiegesprekken ter sprake zal komen is het werken in teamverband. Vaak zal een werkgever je dan ook een vraag stellen, zoals:

  • Wat vind je ervan om in een team te werken?,
  • Kun je me iets vertellen over een situatie waarin je een probleem als een team op hebt gelost?
  • Hoe zou je leden van je team motiveren op het moment dat je samen aan een project werkt?

Werkgevers stellen dit soort vragen aan sollicitanten om zich een beeld te kunnen vormen of je wel graag in een team werkzaam bent, maar ook hoe goed je in een team kunt werken en welke rol je binnen een team geneigd bent om op je te nemen (bijvoorbeeld de rol van leider, een bemiddelaar of een volgeling). Degelijke vragen zullen werkgevers ook laten zien of je een gemakkelijk persoon bent om mee samen te werken. Dit is immers een belangrijk aspect in bijna elke werkomgeving.

Er zijn overigens een aantal manieren waarop je dit soort vragen kunt beantwoorden. De meest belangrijke dingen die je hierbij dient te onthouden is dat je altijd een positieve houding aan dient te nemen ten aanzien van het werken in een team en je mening kunt staven aan de hand van een aantal specifieke voorbeelden uit je verleden. Hieronder geven we met veel plezier het nodige advies waarmee je zonder zorgen dit soort vragen kunt gaan beantwoorden. We hebben zelfs een lijst met voorbeeldantwoorden voor je verzameld die gegeven kunnen worden op vragen over werken in teamverband.

Altijd positief blijven

Tijdens een sollicitatiegesprek wil je niets liever dan de werkgever overtuigen dat je enthousiast bent over het werken in een team en dat je dus prima samen kunt werken met collega’s. Voordat je een dergelijk belangrijk gesprek gaat voeren, dan dien je je absoluut goed voor te bereiden en na te denken over de dingen waar je het meest van geniet wanneer je werkt in een team. Dit zal je namelijk helpen om positief te kunnen zijn bij het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op werken in teamverband.

Natuurlijk wil je ook altijd een eerlijk antwoord geven op vragen over het werken in een team. In sommige gevallen zul je dan ook een negatieve ervaring met werken in teamverband moeten kunnen beschrijven, bijvoorbeeld als een werkgever vraagt: “Kun je me iets vertellen over een moeilijke ervaring die je had tijdens het werken aan een teamproject.” Op het ogenblik dat je zegt dat je nog nooit een minder goede ervaring hebt gehad op dit gebied, dan zal de werkgever vrijwel zeker gaan twijfelen aan je eerlijkheid. In plaats daarvan moet je dan ook proberen om je te richten op de manieren waarop je een moeilijk probleem op hebt gelost.

Je zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden: “Ik heb in teams gewerkt waar één of twee personen de neiging hadden om de groep te domineren en de ideeën van andere mensen niet aan te willen horen. Om die reden zal ik altijd proberen om een goede luisteraar te zijn binnen een team, de tijd nemen om de ideeën van anderen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de suggesties van alle leden worden besproken.”

Voorbeelden van correcte antwoorden

Veel vragen over het werken in teamverband binnen het kader van de gedragvragen vallen tijdens een sollicitatiegesprek. Deze vragen dien je dan ook altijd te vergezellen met een voorbeeld van een specifieke werkervaring uit je verleden. Een werkgever kan bijvoorbeeld de vraag stellen: “Kun je me iets vertellen over een situatie waarin je een groepsproject met een strakke deadline goed af moest ronden?” Bij het formuleren van een antwoord op dit soort vragen over het werken in een team moet je denken aan voorbeelden van werkervaringen uit je verleden waarbij je samen met anderen een klus moest klaren. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het dus zaak om een specifiek voorbeeld te beschrijven. Dit voorbeeld zal echter je moeten helpen om een link te leggen naar de functie waar je op dat moment voor solliciteert. Hierbij leg je niet alleen de situatie uit, maar vertel je ook wat je hebt gedaan om ofwel het probleem op te lossen, of het beoogde succes te bereiken. Tot slot hoef je dan alleen nog maar het eindresultaat uiteen te zetten tegen over je gesprekspartner.

Zelfs als de vraag niet gezien kan worden als een gedragsvraag tijdens een sollicitatiegesprek, dan is het toch vaak handig om een specifiek voorbeeld aan te halen. Zo kan bijvoorbeeld een werkgever je vragen om een eventuele toekomstige situatie op het werk in gedachten te nemen en daar een oplossing voor te bedenken. Een werkgever kan zich misschien afvragen: “Op welke manier zou je een conflict oplossen dat speelt tussen twee teamleden?” Hoewel dit een mogelijke situatie in de toekomst betreft, kun je nog steeds antwoorden met een voorbeeld uit je verleden die betrekking heeft op een soortgelijke ervaring.

Op het moment dat je voorbeelden wilt geven, dan moet je proberen om juist voorbeelden te gebruiken die nauw verbonden zijn met de job waar je voor solliciteert. Voordat je een sollicitatiegesprek gaat voeren, is het om die reden om na te gaan denken over ervaringen tijdens je werk, stage of vrijwilligerswerk die vaardigheden vereisten die vergelijkbaar zijn met kwaliteiten die nodig zijn om deze functie goed in te kunnen vullen.

Vragen over het werken in een team die gesteld kunnen worden

Behalve dat je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek je de vraag kan stellen of je graag, en goed, werkt binnen een team, kunnen er nog een heleboel andere vragen aan je worden voorgelegd. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • Kun je een paar voorbeelden geven van projecten die je hebt uitgevoerd in teamverband?
  • Heb je ooit moeite gehad met het werken met een manager?
  • Hoe vind je als je moet het werken in een team?
  • Geef je de voorkeur aan het werken in teamverband of werk je liever zelfstandig?
  • Hoe zou je je vermogen beschrijven om als een teamlid te werken?
  • Welke strategieën zou je gebruiken om de leden van je team te motiveren?

Voordat je dit belangrijke gesprek gaat voeren, zuil je dus ook goed na moeten denken over eventuele antwoorden die je op dit soort vragen kunt geven. Een goede voorbereiding is immers ook nu weer het halve werk.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20