Anderhalvemetersamenleving kan dan toch met koffieautomaat op kantoor

In vele bedrijven is de ruimte waar koffie- en frisdrankautomaten staan opgesteld vaak de favoriete verzamelplek van werknemers tijdens pauzes. Nu bedrijven stilaan terug open gaan willen bedrijven tegen elke prijs verhinderen dat die automaat zich omvormt tot een broeihaard van bacteriën. In sommige bedrijven werden die automaten voorlopig uitgeschakeld. Ondertussen komen overheden en werkgeversorganisaties met richtlijnen voor het verantwoord gebruik ervan.

In ‘Veilig aan het Werk’, de generieke gids van het Verbond van Belgische Ondernemingen om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan , worden in dat verband een aantal te volgen richtlijnen gegeven.

In de sectie die de ‘Rust en Lunchpauzes’ behandelt wordt het volgende aangeraden:

– ‘Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen. Beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes.’

– ‘Stel geschikte handgels ter beschikking, bv. bij zelfbediening of automaten.’

– Ook wordt aangeraden deze automaten meermaals per dag te reinigen.

In Frankrijk gaan kantoren op 11 mei terug open. Daar wordt het gebruik van koffie-, frisdrank- en andere automaten aan strengere maatregelen onderworpen.

Toegang tot automaten markeren en afbakenen

Volgens het ‘protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés’ moet de toegang tot deze automaten nu duidelijk worden gemarkeerd en afgebakend. 

‘De toegang tot deze plekken, die op voorhand ontsmet zijn, zal worden aangeduid mits duidelijke markeringen op de grond en het aangeven van de twee richtingen, een naar de automaat toe, de andere van de automaat weg. Markeringen zullen ook de minimum te respecteren afstand tussen twee wachtenden aangeven.’

Ook de Franse werkgeversorganisatie Medef (Mouvement des entreprises de France) heeft dezelfde maatregel opgenomen in zijn gids van aanbevolen praktijken.

Werkgevers wordt algemeen aangeraden extra aandacht te besteden aan de reiniging van alle voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zoals handgrepen, klinken, kranen, bedieningsknoppen en toestellen. Bedieningspanelen en knoppen van toestellen die vaak worden aangeraakt, zoals printers en  drankenautomaten, worden tot tweemaal per dag volledig  gedesinfecteerd. 

Op die manier wil men vermijden dat ‘social distancing’ rondom zo’n automaat al snel onvoldoende wordt gerespecteerd. Met de menselijke aanraking als belangrijkste hoofdbreken. Om dat te vermijden wordt koffie post-corona op kantoor best op anderhalvemeter van elkaar gedronken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20