Amper 1 procent van de boerderijen exploiteert nu 70 procent van landbouwgrond in de wereld