Amerikaanse sterftecijfers blijken een spiegel van politieke keuzes

In de Verenigde Staten is de mortaliteit in verschillende regio’s op een uiteenlopende manier geëvolueerd. Opmerkelijk genoeg moet daarbij een duidelijke band met de politiek worden vastgesteld. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan het Brigham & Women’s Hospital in Boston, gebaseerd op een analyse van de Amerikaanse sterftecijfers tijdens de eerste twee decennia van deze eeuw.

De verschillen worden volgens de onderzoekers vooral gedreven door een vertragende daling van de mortaliteit bij blanke bevolkingsgroepen in regio’s die een Republikeins bestuur kennen.

Nauw verbonden

“De studie toont hoe nauw verbonden de politiek en de volksgezondheid in de loop van de tijd naar elkaar zijn gegroeid”, beklemtoonden analisten. De wetenschappers hebben het daarbij over een groeiende mortaliteitskloof.

In regio’s met een Democratisch bestuur bleken de sterftecijfers de voorbije twee decennia met 22 procent te zijn gedaald. In gebieden onder een Republikeins beleid was er daarentegen slechts sprake van een inkrimping met 11 procent.

“Deze kloof kon in een brede waaier van gezondheidsproblemen – waaronder hartaandoeningen, longziektes, kanker, griep, diabetes en nierproblemen – worden opgemerkt”, merkte onderzoeksleider Haider Warraich, specialist in cardiovasculaire geneeskunde aan het Brigham & Women’s Hospital, op.

“Wanneer naar blanke bevolkingsgroepen wordt gekeken, moet worden vastgesteld dat de mortaliteitskloof tussen regio’s met een Democratisch of Republikeins bestuur, over een periode van bijna twintig jaar nagenoeg is verviervoudigd.”

“In een ideale wereld zouden politiek en gezondheid compleet onafhankelijk zijn van elkaar”, betoogt Warraich. “Daarbij zou de politieke kleur van een gebied geen enkele impact op de gezondheid van de bevolking hebben.”

“Maar dit blijkt echter niet met de realiteit te stroken. Onze cijfers laten duidelijk uitschijnen dat de risico’s op vroegtijdige overlijdens onder de bevolking oplopen in districten die voor een Republikeins bestuur hebben gekozen.”

In regio’s met een Democratisch bestuur werd begin deze eeuw een mortaliteit van 850 overlijdens per honderdduizend inwoners opgetekend. Eind vorig decennium werd nog een cijfer van 664 sterfgevallen genoteerd. Dat betekende een daling met 22 procent.

Gebieden met een Republikeins beleid lieten bij het begin van de eeuw daarentegen een mortaliteit van 867 overlijdens per honderdduizend inwoners noteren. Hier was er eind vorig decennium nog sprake van 771 sterfgevallen. Dat weerspiegelde een inkrimping met 11 procent.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat deze verschillen vooral bij de blanke bevolkingsgroepen moesten worden opgemerkt. Bij Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse bevolkingsgroepen zorgde het karakter van het politieke bestuur nauwelijks voor enig verschil.

Medicaid

“De cijfers tonen anderzijds een duidelijk impact van de politiek op het gezondheidsbeleid weer”, werpt Warraich nog aan. “Onder meer de impact van de Affordable Care Act, die onder het beleid van toenmalig president Barack Obama begin vorig decennium werd aangenomen.”

“Deze wet gaf de mogelijkheid om de ziekteverzekering van Medicaid uit te breiden tot mensen met een laag inkomen. Vooral Amerikaanse staten met een Democratisch bestuur namen die wet aan.”

De onderzoekers wijzen er nog op dat de studie drie jaar geleden, net voor de uitbraak van de coronacrisis, werd afgesloten. “Die pandemie heeft op de Amerikaanse mortaliteitskloof mogelijk nog een grotere impact gehad”, suggereren ze.

“Onze studie toont dat de mortaliteitskloof een modern fenomeen is en geen onvermijdelijke situatie vertegenwoordigt”, geeft Warraich aan. “We hopen dat onze bevindingen de ogen van de burgers zullen openen en het echte effect kan duidelijk worden van de impact die de politiek en het gezondheidsbeleid op het leven van de bevolking kan hebben.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20