Amerikaanse overheid staat meer open voor nieuwe mijnbouw

In de Verenigde Staten werken de regulatoren aan de goedkeuring van een aantal nieuwe binnenlandse ontginningen van metalen voor de batterijen van elektrische voertuigen. De Amerikaanse regering probeert immers zijn afhankelijkheid van de invoer van strategische mineralen zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft Jennifer Granholm, Amerikaans minister van Energie, gezegd tijdens de energieconferentie CeraWeek in Houston.

Granholm benadrukte dat de noodzaak om grotere hoeveelheden metalen in eigen land te produceren stijgt naarmate de aanwezigheid van elektrische mobiliteit in het verkeer toeneemt. Tegelijkertijd beklemtoonde de minister dat nieuwe mijnen in geen geval het leefmilieu mogen schaden.

Stroomlijnen

Granholm beloofde daarbij te zullen werken aan het stroomlijnen van vergunningen voor de ontginning van mineralen. “Het kan niet dat het een eeuwigheid duurt vooraleer eventueel een ​​nieuwe vergunning wordt verstrekt”, zei Granholm.

Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft momenteel al voor ongeveer 2 miljard dollar aan aanvragen voor leningen gekregen voor de binnenlandse ontginning van strategische mineralen. De aanvragen zijn ingediend door bedrijven zoals onder meer Lithium Americas, Ioneer en Piedmont Lithium.

Het ministerie neemt ook proactief contact op met jonge mijnbouwbedrijven om mogelijke leningen te bespreken. “Bedoeling is om duidelijk te maken dat de ontwikkeling van deze activa in de Verenigde Staten niet door een gebrek aan kapitaal wordt tegengehouden”, beklemtoonde Jigar Shah, directeur van het Loan Programs Office van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Het Loan Programs Office evalueert momenteel een aantal aanvragen van projecten voor de ontginning van lithium die op tegenstand zijn gebotst. Shah benadrukte daarbij echter dat er in geen geval fondsen ter beschikking worden gesteld van mijnen die niet compleet door de regelgevende instanties zijn geëvalueerd.

Geen carte blanche

“We beseffen dat de Verenigde Staten een aantal nieuwe mijnbouwprojecten zullen opstarten”, erkende Michael Regan, hoofd van de American Environmental Protection Agency, in een reactie op de aankondigingen.

“Maar die activiteit kan niet worden georganiseerd op de manier zoals in het verleden vaak is gebeurd en waarbij milieuwetten werden omzeild en etnische en achtergestelde communities vaak op een onevenredige manier werden getroffen.”

De Amerikaanse regering wil beklemtonen dat zijn benadering geen carte blanche betekent om alle mogelijke mijnprojecten goed te keuren. Vorige maand nog werd nog de geplande koperontginning Twin Metals van Antofagasta in Minnesota geweigerd op basis van aanwijzingen dat het project de lokale watervoorziening zou kunnen verstoren.

Vertegenwoordigers van de mijnbouwsector merken wel op dat de uitspraken aantonen dat de Amerikaanse regering de ontginning van grondstoffen door een meer genuanceerde lens bekijkt en beseft dat deze activiteiten een belangrijke functie vervullen in de transitie naar een duurzame energie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20