Amerikaanse beursregulator legt laatste hand aan publicatieverplichting klimaatrisico’s

In de Verenigde Staten zullen beursgenoteerde bedrijven mogelijk al op korte termijn informatie moeten verstrekken over de impact van de klimaatrisico’s op hun activiteiten. Waarschijnlijk zal de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) daarover nog voor het einde van deze maand een concreet plan voorstellen. Dat hebben een aantal insiders tegenover het persbureau Reuters gezegd.

Vorig jaar al had de Securities and Exchange Commission aangekondigd een nieuwe maatregel over risicogedrag voor te bereiden.

Omvang

Bedoeling van de maatregel is dat beursgenoteerde bedrijven verplicht zouden worden om aan investeerders gedetailleerde informatie te verstrekken over de gevolgen van de klimaatverandering op de activiteiten en de resultaten van de onderneming.

De introductie van die maatregel werd echter met een aantal vertragingen geconfronteerd. Oorspronkelijk had de beursregulator gemeld het voorstel, dat nog aan een openbare raadpleging moet worden onderworpen, in oktober vorig jaar te zullen presenteren. Gary Gensler, voorzitter van de instelling, besliste echter al snel om die deadline naar de maand januari dit jaar te verschuiven.

Die vertraging had vooral te maken met vragen over de omvang die de maatregel zou moeten krijgen. Er waren immers stemmen opgegaan om de bedrijven niet alleen te verplichten de eigen klimaatrisico’s te vermelden, maar daarbij ook naar de bijdrage van hun leveranciers en andere partners te verwijzen.

Daarover kon binnen de regulator blijkbaar moeilijk een vergelijk worden gevonden. Vorige maand lanceerden echter een aantal Amerikaanse politici een kritiek op de instelling, waarbij terzake op een snelle actie werd aangestuurd.

Investeringsbeslissing

Een aantal vertegenwoordigers van de bedrijfswereld heeft in een reactie op het initiatief al gezegd te zullen blijven aandringen op een soepeler interpretatie van het concept. “Dit moet het gemakkelijker en goedkoper maken om data over emissies te verzamelen en te rapporteren”, stippen zij aan.

Bovendien moeten volgens hen voldoende garanties worden verstrekt om bescherming tegen een potentiële vervolging wegens een vermelding van foute gegevens te bieden.

Andere partijen tonen zich echter voorstander van een snelle introductie van de nieuwe regelgeving. “Het is geweldig te kunnen vaststellen dat de toezichthouder tot deze belangrijke maatregel overgaat”, beklemtoont Todd Phillips, directeur financiële regelgeving en corporate governance bij het Center for American Progress in Washington.

“Beleggers en vermogensbeheerders kunnen alleen goede investeringsbeslissingen nemen wanneer ze gestandaardiseerde en vergelijkbare informatie over de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven ter beschikking krijgen.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20