Amerikaans miljardair: Sparen garandeert comfortabel pensioen

De meeste burgers zouden tijdens hun carrière meer geld opzij kunnen zetten door hun uitgaven strikter onder controle te houden. Daarmee zou men ook sneller op rust kunnen gaan of tijdens zijn pensioen een bredere financiële armslag kunnen behouden.

Dat zegt de miljardair Grant Sabatier, oprichter van Millennial Money. Sabatier benadrukt daarbij dat de meeste consumenten 70 procent van hun inkomsten besteden aan huisvesting, transport en voeding. In sommige regio’s loopt dat aandeel volgens hem zelfs nog verder op. Voor burgers die naar een vroeger pensioen streven, ligt volgens Sabatier hier een opportuniteit. “Het lijkt vaak niet evident om over een carrière van veertig jaar voldoende reservekapitaal te houden om tijdens zijn pensioen eenzelfde levensstijl te kunnen blijven hanteren,” erkent Grant Sabatier. “Wanneer men echter zijn uitgavenpatroon kent, wordt het mogelijk om de uitgaven terug te schroeven en tijdens zijn carrière meer geld te sparen.”

Restaurant

“Men zou immers kunnen beslissen om naar een kleiner appartement te verhuizen, een werkvloer te kiezen die op wandelafstand van de woonplaats ligt en maaltijden in de eigen keuken te bereiden,” getuigt de miljonair. “Daarmee zou gemakkelijk meer dan 25 procent van de bestedingen kunnen worden gespaard.” Er wordt daarbij op gewezen dat in de Verenigde Staten ongeveer 33 procent van de gezinnen een woning kiest die ze zich met hun beschikbare inkomen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Tevens wordt benadrukt dat Amerikanen gemiddeld meer geld uitgeven aan een auto dan aan een universitaire opleiding. Maar vooral restaurantbezoek – dat in de Verenigde Staten bij het gemiddelde gezin 43 procent van de uitgaven aan voeding vertegenwoordigt – zou een belangrijke bron van besparingen kunnen zijn. Daarnaast zouden ook de aankopen aan bereide maaltijden en snacks kunnen worden beperkt. Sabatier zegt met dergelijke ingrepen tot 13.000 dollar per jaar te hebben kunnen sparen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20