Markten:
Markten inladen...

DONDERDAG 09 JUL

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

America First? Misschien eerst zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen, Donald?

Logo Business AM
Politiek

15/02/2018 | mick.van.loon@gmgroup.be | 2 min leestijd

OPINIE – Toen een gewapende man in 2012 20 kleine kinderen en zes volwassenen met een assault rifle doodde op Sandy Hook Elementary School was de hele wereld in shock. “De waanzin voorbij” werd geroepen in de VS, het zou nu echt eens moeten stoppen. Sindsdien zijn er in de VS 273 schietpartijen op scholen geweest. Daarbij werden 439 mensen neergeschoten, van wie er 121 het niet overleefden. Als de heer Trump zijn slogan America First echt zou menen, dan zou dit probleem, dat bij Amerikaanse burgers zoveel leed en miserie veroorzaakt, het eerste zijn waar hij mee aan de slag gaat.

Wat zou de Belgische regering doen als er in de eerste 7 wekenvan 2018 al 18 incidenten zouden plaatsvinden met terroristen die onze stratenoverhoopschieten? Daar ken ik het antwoord wel op: grenzen dicht zondertwijfel, militairen weer op straat, inreisverboden, schoolreizen afgelast,noodtoestanden afgekondigd, enzovoort. Jammerlijk genoeg is dat niet wat deAmerikaanse regering zou doen en daar zijn er wel al 18 incidenten geweest opAmerikaanse scholen. Bij acht van de schietpartijen zijn er doden en/of gewonnengevallen. Moeten we dit als normaal beschouwen?

Amerikanen staan voor 4,4 procent van de totale wereldbevolking,maar ze bezitten 42% van alle wapens in de handen van burgers in de wereld. Elkjaar worden er 1.300 kinderen jonger dan 12 doodgeschoten in de VS. Vorig jaarwaren er 77 kinderen ONDER DE VIER JAAR (dus peuters) in de VS die iemanddoodschoten, in de meeste gevallen zichzelf of een broertje, zusje ofkameraadje, met een vuurwapen dat ze thuis of in de auto vonden. Daar komen elkjaar nog eens meer dan 21.000 mensen bij die zelfmoord plegen met eenvuurwapen.

Als de heer Trump zijn slogan America First echt zou menen, danzou dit probleem, dat bij Amerikaanse burgers zoveel leed en miserieveroorzaakt, het eerste zijn waar hij mee aan de slag gaat. We moeten ons daargeen illusies maken: Trump zit in de zak van de wapenlobby en de NRA, de organisatievan wapenbezitters in de VS. En, van de beveiligingssector, die scholen steedsmeer security guards kunnen verpatsen en bewakingssystemen. De markt voor”security equipment in the education sector” bedraagt ondertussen 2,5miljard euro in de VS, per jaar.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks