America First? Misschien eerst zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen, Donald?

OPINIE – Toen een gewapende man in 2012 20 kleine kinderen en zes volwassenen met een assault rifle doodde op Sandy Hook Elementary School was de hele wereld in shock. “De waanzin voorbij” werd geroepen in de VS, het zou nu echt eens moeten stoppen. Sindsdien zijn er in de VS 273 schietpartijen op scholen geweest. Daarbij werden 439 mensen neergeschoten, van wie er 121 het niet overleefden. Als de heer Trump zijn slogan America First echt zou menen, dan zou dit probleem, dat bij Amerikaanse burgers zoveel leed en miserie veroorzaakt, het eerste zijn waar hij mee aan de slag gaat.

Wat zou de Belgische regering doen als er in de eerste 7 wekenvan 2018 al 18 incidenten zouden plaatsvinden met terroristen die onze stratenoverhoopschieten? Daar ken ik het antwoord wel op: grenzen dicht zondertwijfel, militairen weer op straat, inreisverboden, schoolreizen afgelast,noodtoestanden afgekondigd, enzovoort. Jammerlijk genoeg is dat niet wat deAmerikaanse regering zou doen en daar zijn er wel al 18 incidenten geweest opAmerikaanse scholen. Bij acht van de schietpartijen zijn er doden en/of gewonnengevallen. Moeten we dit als normaal beschouwen?

Amerikanen staan voor 4,4 procent van de totale wereldbevolking,maar ze bezitten 42% van alle wapens in de handen van burgers in de wereld. Elkjaar worden er 1.300 kinderen jonger dan 12 doodgeschoten in de VS. Vorig jaarwaren er 77 kinderen ONDER DE VIER JAAR (dus peuters) in de VS die iemanddoodschoten, in de meeste gevallen zichzelf of een broertje, zusje ofkameraadje, met een vuurwapen dat ze thuis of in de auto vonden. Daar komen elkjaar nog eens meer dan 21.000 mensen bij die zelfmoord plegen met eenvuurwapen.

Als de heer Trump zijn slogan America First echt zou menen, danzou dit probleem, dat bij Amerikaanse burgers zoveel leed en miserieveroorzaakt, het eerste zijn waar hij mee aan de slag gaat. We moeten ons daargeen illusies maken: Trump zit in de zak van de wapenlobby en de NRA, de organisatievan wapenbezitters in de VS. En, van de beveiligingssector, die scholen steedsmeer security guards kunnen verpatsen en bewakingssystemen. De markt voor”security equipment in the education sector” bedraagt ondertussen 2,5miljard euro in de VS, per jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20