Markten:
Markten inladen...

VRIJDAG 07 AUG

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Alternatieve taxidiensten hebben impact op brede transportsector

Logo Business AM
Economie

27/09/2019 | Marc Horckmans | 3 min leestijd

Alternatieve taxidiensten zoals Uber en Lyft beloofden bij hun lancering het landschap van het personenvervoer grondig te zullen doen verschuiven. Recente cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics bevestigen dat de deeleconomie op het transport inderdaad een aanzienlijke impact heeft gehad. Dat zeggen Alison Griswold en Dan Kopf, redacteurs bij het magazine Quartz.

Tegelijkertijd benadrukken de journalisten dat de opkomst van deze alternatieve diensten zich niet louter als een concurrent van de taxi hebben opgeworpen. Daarentegen zou ook een ingrijpende impact op een bredere sector merkbaar zijn.

Gezinsbudget

“Het rapport van het Bureau of Labor Statistics toont dat een gemiddeld Amerikaans huishouden vorig jaar aan verplaatsingen met de taxi een bedrag van 70 dollar uitgaf,” voeren Griswold en Kopf aan. “Dat is meer dan een verdrievoudiging tegenover drie jaar voordien. Toen gaven de Amerikaanse gezinnen aan dergelijke diensten een bedrag van 20 dollar uit.”

“Tegelijkertijd moest men echter vaststellen dat de gemiddelde gezinsuitgaven aan verplaatsingen met het openbaar vervoer over dezelfde periode van 98 dollar naar 83 dollar zijn teruggevallen. Die verschuiving is minstens ten dele aan de opkomst van de deeleconomie te danken.”

“De cijfers bevestigen echter vooral de thesis die door vroege investeerders in bedrijven zoals Uber naar voor werden gebracht,” betogen Griswold en Kopf. “Zij beweerden immers dat de sector niet louter marktaandeel van de taxisector zouden wegnemen. Daarentegen kondigden ze de creatie van een nieuwe industrie met aanverwante sectoren aan.”

“Bill Gurley, voormalig bestuurslid van Uber en partner bij investeerder Benchmark Capital, vertolkte die visie vijf jaar geleden al. Hij argumenteerde dat de superieure consumentenbeleving bij Uber en nieuwe toepassingsgebieden voor een fundamenteel gewijzigde markt zouden zorgen.”

Concurrent

“De gegevens roepen ook vragen op rond de concrete relatie tussen deze alternatieve diensten en het openbaar vervoer,” benadrukken Griswold en Kopf. “Sommige partijen voeren immers aan dat deze services complementair zijn aan het openbaar vervoer. Anderen maken echter gewag van regelrechte concurrentie.”

“Verscheidene studies hebben uitgewezen dat alternatieve taxidiensten de interesse bij het publiek in treinen en bussen doen afnemen. Deze services, vooral met een prijsvriendelijk aanbod, kunnen voor pendelaars een interessant alternatief zijn. Het verlies aan die inkomsten zou het openbaar vervoer echter nog verder in problemen kunnen brengen.”

“Anderzijds blijkt een efficiënt openbaar vervoer bij het publiek nog altijd bijval te vinden,” aldus Quartz. “Dat bleek twee jaar geleden in de Upper East Side in New York. In dat gebied was het openbaar vervoer traditioneel slechts karig aanwezig. Vele pendelaars moesten voor hun dagelijkse verplaatsingen dan ook op de taxi beroep doen”

“Dat veranderde echter toen het district twee jaar geleden een metrostation kreeg. Al snel bleek het gebruik van de taxi in de regio snel terug te vallen. Die achteruitgang was in de Upper East Side drie keer groter dan in de rest van de stad.”

Eerder al hadden cijfers van het Bureau of Labor Statistics aangegeven dat het aantal taxibestuurders in de Verenigde Staten de voorbije jaren sterk is toegenomen. Tijdens de eerste vier jaar van dit decennium gaf iets meer dan 0,1 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking taxichauffeurs als belangrijkste inkomstenbron op. Vorig jaar was dat echter opgelopen tot bijna 0,3 procent.

Die groei werd vooral gedragen door de tewerkstelling in de deeleconomie.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks