Alcohol verliest aan populariteit bij Vlaamse jongeren

De consumptie van alcohol bij Vlaamse jongeren kent een duidelijke daling. Dat blijkt uit een enquête van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) bij meer dan 27.000 Vlaamse scholieren.

Opgemerkt wordt dat Vlaamse jongeren gemiddeld op veertien jaar en vijf maanden alcohol beginnen te drinken. Dat is bijna een jaar later dan begin dit decennium. Bovendien kon worden vastgesteld dat 15,4 procent van de zestienplussers te kennen geeft nog nooit alcohol te hebben gebruikt, tegenover ongeveer 10 procent bij het begin van dit decennium. Bij jongeren onder de leeftijdsgrens van zestien jaar kon tijdens diezelfde periode een stijging van 13,3 procent naar 55,4 procent worden gemeld.

Comazuipen

Wanneer de jongeren toch gewag maken van alcoholconsumptie, blijkt ook de frequentie van het gebruik gevoelig te zijn gedaald. In de leeftijdsgroep onder de grens van zestien jaar geeft 11 procent te kennen minstens twee keer per maand alcohol te consumeren, tegenover 27,1 procent tien jaar geleden. Het feit dat het gebruik daalt en de beginleeftijd stijgt, toont volgens de onderzoekers aan dat een verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens van zestien jaar resultaten oplevert. De onderzoekers merken bovendien op dat bij de zestienplussers voor de eerste keer een daling in het alcoholgebruik kon worden vastgesteld. Uit de studie blijkt ook dat ook het comazuipen aan populariteit inboet. Bij jongeren van zeventien en achttien jaar gaf nog 31 procent toe zich minstens één keer per maand aan excessief drankgedrag schuldig te maken, tegenover 38 procent drie jaar geleden. Ook zeggen de jongeren minder vaak het slachtoffer van dronkenschap te zijn. Bij sterke dranken kon eveneens een daling worden gemeld. Het regelmatig gebruik is van 15 procent naar 8 procent ingekrompen. De onderzoekers stelden verder vast dat 19 procent van de jongeren toegeeft vorig jaar te hebben gerookt. Cannabis en andere drugs halen respectievelijke scores van 11 procent en 4 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20