Afrikaanse filmindustrie kan twintig miljoen extra banen creëren

De filmindustrie in Afrika zou zijn omzet tot 20 miljard dollar kunnen verviervoudigen en zou in de creatieve industrie twintig miljoen extra banen kunnen creëren. Dat is de conclusie van een rapport van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) over de kansen en knelpunten van de Afrikaanse filmindustrie.

Het rapport benadrukt dat streamingdiensten de vraag naar filmproducties over het hele Afrikaanse continent hebben doen toenemen, maar waarschuwt dat piraterij en onderinvestering de groei belemmeren.

Groeimogelijkheden

“De meeste creatieve industrieën in Afrika zijn zwaar onderbezet”, merkt Audrey Azoulay, directeur-generaal van de Unesco, in een commentaar op de studie op. “Dat heeft gedeeltelijk te maken met het falen van beleidsmakers en lokale autoriteiten om de audiovisuele industrie te beschermen en in de sector te investeren.”

“Er zijn nochtans sterke groeimogelijkheden. De creatieve industrie biedt in Afrika werk aan ongeveer vijf miljoen mensen. Dat zou echter kunnen worden vervijfvoudigd.”

“De resultaten van de studie tonen het grote potentieel van de Afrikaanse audiovisuele sector, zowel op het gebied van creativiteit als groei”, voert Azoulay nog aan.

“We moeten de internationale samenwerking versterken om filmmakers van alle landen in staat te stellen zich uit te drukken en levensvatbare en concurrerende culturele en creatieve industrieën te ontwikkelen.”

“Landen in heel Afrika nemen initiatieven – van het leveren van digitale diensten tot het organiseren van festivals – om hun filmindustrie te laten groeien”, beklemtonen de onderzoekers.

“Toch moet worden vastgesteld dat het meestal bijzonder moeilijk blijkt om een duurzame groei te realiseren. Afrika is op het vlak van bioscopen verreweg het meest achtergestelde continent van de wereld. Er is slechts één scherm per 787.402 inwoners.”

Piraterij

“Vooral problematisch is dat een groot deel van het geld dat door de Afrikaanse filmindustrie wordt gegenereerd, niet naar de lokale economieën teruggaat”, benadrukt Ernesto Ottone, assistent-directeur-generaal voor cultuur van de Unesco.

“Twee derde van de Afrikaanse landen erkent dat meer dan de helft van de opbrengsten van de sector verloren aan illegale praktijken zoals piraterij verloren gaan. Creatieven ontvangen geen auteursrechtelijke vergoeding in ruil voor hun werk. Er moet een veel strengere wetgeving komen.”

“In Afrika hebben dertig landen nog altijd geen nationale filmcommissies of erkende audiovisuele instellingen die opkomen voor de rechten van de creatieven, waardoor hervormingen moeilijk te realiseren zijn”, betoogt Ottone.

“Indien deze landen niet snel aan een oplossing werken, dreigen ze met een uittocht van filmmakers naar andere markten, zoals Nigeria of Senegal, te zullen worden geconfronteerd.”

“Er kan anderzijds worden vastgesteld dat de uitbraak van de coronacrisis, die de wereld van televisie en film zwaar heeft getroffen, ook een aantal opwindende kansen heeft gecreëerd. De pandemie heeft immers aan digitale diensten een belangrijke stimulus bezorgd.”

“In landen zoals Kenia, Rwanda, Ethiopië en Senegal kunnen nieuwe generaties regisseurs inmiddels leven van de inkomsten die door hun werk online worden gegenereerd.”

“Digitale cinematografische apparatuur is meer betaalbaar geworden”, voeren de onderzoekers daarbij aan. “Platformen zoals YouTube, Netflix en lokale mobiele videodiensten bieden bovendien nieuwe manieren om live content te verspreiden en daarmee inkomsten te genereren.”

“Deze veranderingen hebben geleid tot de opkomst van een nieuwe economie voor de Afrikaanse contentmakers.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20