AB-InBev: megaschulden worden megaproblematisch

Brouwer AB InBev maakt een moeilijke periode door. Het concern werd zopas door het ratingbureau Moody’s met een verlaging van zijn kredietwaardigheid – van A3 naar Baa1 – gesanctioneerd. De beslissing van Moody’s is volgens Andrea Felsted, columnist comsumptiegoederen bij het persbureau Bloomberg, vooral ingegegeven door het hoge schuldenniveau dat AB InBev, grotendeels onder invloed van enkele grote overnames, de voorbije periodes heeft opgebouwd.

Maar ook de internationale biermarkt is de massaproducenten op dit ogenblik niet bijzonder goed gezind. De consument is momenteel immers vooral geïnteresseerd in ambachtelijke bieren en microbrouwerijen.

Schuldenlast

“AB InBev wordt met een schuldenlast van ongeveer 100 miljard dollar geconfronteerd,” verduidelijkt Andrea Felsted. “Dat is onder meer te wijten aan een aantal grote overnames die het concern met schulden heeft gefinancierd. Bovendien wordt de winst ondermijnd door ongunstige wisselkoersen op een aantal opkomende markten. Moody’s rekent er wel op dat het concern binnen een periode van twee jaar zijn schuldenlast gedeeltelijk zal kunnen afbouwen.”

“Indien dat echter niet het geval zou blijken, dreigt een nieuwe kredietverlaging. Men moet zich echter afvragen waarom AB InBev niet eerder heeft ingegrepen.”

Eind oktober werd aangekondigd dat het dividend zou worden gehalveerd, waardoor jaarlijks 4 miljard dollar per jaar zou kunnen worden bespaard. Men had volgens Felsted echter harder kunnen ingrijpen. De analiste laat echter verstaan dat die beslissing uiteindelijk wellicht een compromis is geweest om de grote aandeelhouders, zoals Altria en Santo Domingo, niet al te zeer tegen het hoofd te stoten.

Ambachtelijk

Felsted wijst er verder op dat AB InBev momenteel ook operationeel met een aantal grote uitdagingen wordt geconfronteerd. “Het derde kwartaal was bijzonder zwak,” merkt ze op. “Dat heeft niet alleen met knelpunten in de opkomende markten te maken, want ook onder meer in zijn gevestigde markten wordt een sterke druk ervaren. Consumenten tonen immers een sterke interesse in ambachtelijke en lokale bieren.”

“De aandelen van AB InBev hebben het voorbije jaar een derde van hun waarde verloren,” besluit Felsted. “Indien het concern die koers opnieuw wil opdrijven, is een afbouw van de leninglast een eerste voorwaarde.”

“Dat dreigt echter geen snelle oplossing te zullen worden. De eliminatie van een dividend kan op elk mogelijk ogenblik opnieuw ongedaan worden gemaakt. De pijn van een reeks ratingverlagingen kan daarentegen lang blijven hangen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20