Aandeelhouders willen van autobouwer VW een groter klimaatengagement

Aandeelhouders van de Duitse autobouwer VW Group hebben aan de onderneming gevraagd te verduidelijken op welke manier zijn klimaatdoelstellingen en lobbywerk met elkaar in overeenstemming zijn. Daarbij werd opgemerkt dat een aantal van de belangrijkste concurrenten van het bedrijf al wel beloofd hebben terzake informatie te verstrekken.

De aandeelhouders zeggen echter dat de VW Group hun vraag heeft afgewezen. Ze steken daarbij hun ontgoocheling ook niet onder stoelen of banken.

Klimaatambities

Een groep van zeven aandeelhouders van VW Group had aangegeven dat het bedrijf meer duidelijkheid over zijn klimaatbeleid moet scheppen. “De autobouwer maakt weliswaar bekend van welke handelsgroepen een lidmaatschap te hebben, maar dat gaat niet ver genoeg”, stippen de betrokken aandeelhouders aan.

“De onderneming moet daarbij ook duidelijk aangeven of de doelstellingen van die organisaties verenigbaar zijn met de ambities die de VW Group op het gebied van emissiereductie hanteert. Collega’s zoals BMW en Mercedes-Benz hebben zich al geëngageerd hierover meer informatie te zullen verstrekken.”

“Het bestuur van de VW Group biedt geen transparant toezicht op de klimaatlobby van de onderneming”, beklemtoonde een woordvoerster van de aandeelhouders, die onder meer een aantal Zweedse pensioenfondsen en Britse vermogensbeheerders vertegenwoordigden.

“Er werd daarbij opgemerkt dat het voorstel werd verworpen omdat het onderwerp buiten de bevoegdheid van de algemene vergadering viel. Volgens Volkswagen was alleen het management voor deze problematiek verantwoordelijk.”

Ontgoocheld

De aandeelhouders reageerden ontgoocheld op de weigering van Volkswagen. “Het voorstel werd nochtans door een groot aantal institutionele beleggers gesteund”, luidde het. “Het Duitse concern heeft bovendien het potentieel om op het gebied van verantwoordelijk klimaat-lobbywerk een leidende positie op te nemen.”

“Het is jammer dat Volkswagen nu de negatieve boodschap uitbrengt niet van te plan te zijn om over die inspanningen verslag uit te brengen. Dit zou de noodzakelijke overgang naar een klimaatneutrale economie kunnen tegengaan.”

De druk van beleggers op ondernemingen wegens klimaatgerelateerde onderwerpen kent een snelle toename. Recent nog waarschuwden vierendertig investeerders die samen meer dan 7 biljoen dollar aan activa beheren, zeventien grote Europese ondernemingen – waaronder Volkswagen – dat er mogelijk vragen over klimaatrisico’s zouden kunnen volgen.

Activiteiten met een ongunstige impact op het leefmilieu, worden immers steeds meer als een economisch risico voor de onderneming bestempeld.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20