Bel niet aan bij de millennial, hij doet niet open

Jongeren vertonen vaak een opvallende fobie voor de deurbel. Het fenomeen moet grotendeels worden toegeschreven aan een leven dat door smartphones en digitale communicatie wordt gedomineerd.

Dat zegt onder meer Tiffany Zhong, oprichter van consulent Zebra Intelligence, gespecialiseerd in inzichten in de levensstijl van adolescenten en jonge volwassenen. Deze leeftijdsgroepen zijn volgens Zhong zozeer op elektronische communicatie gericht dat het plotse geluid van een deurbel hen compleet uit hun evenwicht kan brengen. Wanneer de deurbel klinkt, wordt automatisch gedacht aan een vreemdeling. Vrienden versturen immers tekstberichten. “Uit een onderzoek van Twitter bij meer dan elfduizend gebruikers bleek dat 54 procent van de respondenten toegaf de deurbel bijzonder beangstigend te vinden,” getuigt Christopher Mims, technologie-specialist van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. “Sommige millennials zullen zelfs nooit op een deurbel reageren zonder vooraf de veiligheidscamera te hebben gecontroleerd. Het probleem moet worden toegeschreven aan de dreiging van een directe communicatie. Aan de deur wordt men immers rechtstreeks met een andere persoon geconfronteerd, terwijl in de digitale communicatie de technologie een buffer vormt.” Christopher Mims wijst erop dat ook een aantal succesvolle recente ondernemingen, zoals Uber of Tinder, gebaseerd zijn op de activering van de smartphone. Er wordt tevens aangestipt dat in het algemeen ook minder telefoongesprekken worden gevoerd, wat onder meer bij klantendiensten van bedrijven sterk kan worden gevoeld.

Besteldienst

Maar ook een besteldienst zoals United Parcel Service (UPS) ervaart volgens Mims dat klanten minder snel bereid zijn om de deur te openen. “Inmiddels wachten de chauffeurs van het bedrijf niet meer tot de deur eventueel wordt geopend, tenzij een handtekening is vereist,” benadrukt de technologie-specialist. De besteldienst heeft zelfs een service gelanceerd waardoor klanten een email of een tekstbericht ontvangen wanneer een pakket onderweg is. Zelfs de exacte locatie waarop het bestelde pakket zich onderweg bevindt, kan worden opgevraagd. Het bedrijf zegt met de service te hebben gereageerd op de uitdrukkelijke vraag van de consument. “Sommigen zien zelfs de noodzaak van een deurbel niet meer,” zegt Christopher Mims nog. “De techniek behoort voor hen al helemaal tot de geschiedenis. Sommige bedrijven hebben dan ook al technologieën ontwikkeld waarbij de deurbel vervangen wordt door camera’s, zodat een communicatie met de smartphone mogelijk wordt en geen persoonlijk oogcontact nodig is.” Jean Twenge, professor psychologie aan de San Diego State University, betoogt dat dergelijke innovaties de persoonlijke interactie bij tieners en jonge volwassenen nog verder op de achtergrond dreigen te dringen. Hij waarschuwt echter dat deze technologie niet hetzelfde gevoel van emotionele nabijheid kan creëren. “Smartphones kunnen dan ook bijdragen tot een groeiend probleem van angstigheid en ongeluksgevoel bij jongeren,” merkt Twenge op. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20