70% van Saudische elektriciteit wordt verbruikt door airconditioning

Saudi-Arabië heeft recent een investering van 109 miljard dollar in zonnekracht aangekondigd. Daarbij zijn de bouw van installaties met een totale capaciteit van 41 gigawatt voorzien. Die investeringen zijn volgens waarnemers noodzakelijk om het land te helpen zijn toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen dekken. Een groot deel van die energie zal naar airconditioning en koeling gaan. Over de volgende vijftien jaar wil Saudi-Arabië een totale capaciteit van 54 gigawatt aan hernieuwbare energie uitbouwen.

Naarmate de gemiddelde temperatuur wereldwijd verder zal oplopen en de welvaart toeneemt, zal ook de vraag naar airconditioning de volgende decennia een sterke groei kennen.

Zomerpieken

Tegen volgend jaar wil Saudi-Arabië meer dan 17 gigawatt aan zonnekracht in gebruik nemen, naast 6 gigawatt uit windenergie en geothermale bronnen. Het land heeft die productie uit duurzame bronnen dringend nodig. “Airconditioning en koeling slorpen momenteel in Saudi-Arabië meer dan 70 procent van de geproduceerde energie op,” aldus een studie van wetenschappers aan de King Abdulaziz University in Jeddah.

“Tijdens de zomermaanden, wanneer de temperatuur regelmatig boven de 40 graden Celsius uitstijgt, kent het elektriciteitsverbruik voor airconditioning ongeveer een verdubbeling tegenover de wintermaanden.”

Nog eens 20 procent van de actuele Saudische elektriciteitsproductie gaat naar de ontzilting van zeewater. Dat proces is nodig om de lokale bevolking van drinkbaar water te voorzien. “Ongeveer 60 procent van het water dat door de Saudische huishoudens wordt afgenomen, is afkomstig van de dertig ontziltingsinstallaties die het land in dienst heeft,” benadrukt de studie.

“Grondwater zorgt voor de rest van de geleverde voorraden. Het ontzilten van zeewater is echter een bijzonder energie-intensief proces. Daardoor lopen de kosten bijzonder hoog op, maar de vraag naar het product blijft in Saudi-Arabië met ongeveer 14 procent per jaar oplopen. Deze trend is niet houdbaar.”

Export

“Het probleem is dat momenteel alle Saudische elektriciteit afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen,” aldus de onderzoekers. “Twee jaar geleden stond petroleum is voor 59 procent van de totale Saudische elektriciteitsproductie. De resterende 41 procent werd door aardgas geleverd.”

“De overheid hoopt met duurzame energiebronnen daarin verandering te kunnen brengen. In eerste instantie kijkt men naar zonnekracht. Saudi-Arabië kan immers rekenen op een groot volume zonlicht.”

Het International Energy Agency (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar airconditioning tegen het midden van deze eeuw zal verdrievoudigen. Saudi-Arabië hoopt in de toekomst zijn verworven expertise op het gebied van hernieuwbare energie ook te kunnen exporteren.

Daarvoor heeft het Saudische concern Acwa Power met de Chinese Shanghai Electric Group een overeenkomst getekend. Bedoeling is dat de twee partners wereldwijd nieuwe projecten rond duurzame energie installeren.