7 verrassende tips om snel een nieuwe taal onder de knie te krijgen

Wie een vreemde taal wil leren moet daarvoor geen snelcursus te volgen. Studies suggereren dat een eigenzinnige aanpak beter werkt. 7 tips: 

1. 1000 woorden volstaan

In traditionele lesmethodes leer je woorden die je in de praktijk nooit gebruikt. Ons dagelijks taalgebruik bestaat voor de helft uit zinnen gebouwd met de 300 meest voorkomende woorden. Gabriel Wyner, een operazanger die meerdere talen vloeiend spreekt, raadt aan om frequentielijsten te leren en biedt ze zelfs aan op zijn site, www.fluent-forever.com. Volgens hem kan je 75% kan begrijpen, als je 1000 woorden kent.

2. Bekijk prentjes

Uit een studie van het Max Planck Instituut, blijkt dat het bekijken van prentjes en gebaren maken kan helpen. Men gebruikte een fictieve taal, zodat niemand voorsprong kon hebben. Een groep zag en hoorde de woorden en betekenis, de andere moest gebaren maken en prentjes bekijken. De tweede groep kon 40 procent meer onthouden. Dit gaat het best wanneer je zelf een afbeelding zoekt. Dit werkt specifieker en bouwt een sterkere herinnering.

3. Zing!

Zingen stimuleert je uitspraak. Onderzoekers van de universiteit van Edingburgh lieten twee onervaren groepen eenvoudige Hongaarse zinnen oefenen. De eerste groep ratelde de zinnen af, de andere zongen de teksten. De zanggroep onthield niet enkel beter, maar had ook een betere uitspraak. Volgens Karen Ludke is het mogelijk dat de melodie bij het zingen een geheugensteuntje geeft voor het brein, zij gaat dit verder onderzoeken.

4. Toets jezelf meteen

Begin onmiddellijk met zelftoetsing. Psycholoog Henry Roediger testte dit met twee groepen en ondervond dat begrippen zo beter blijven hangen. De groep die alles herhaalde had de volgende dag 82 procent onthouden en wist nog 40 procent na een week. Diegenen die onmiddellijk zichzelf toetsten herinnerden zich minder na een dag, maar een week later was 60 procent onthouden. De informatie slaat zo beter op in het langetermijngeheugen. Volgens wetenschappers is dit een actievere uitdaging voor je hersenen, maar hebben dit nog niet kunnen bewijzen.

5. Werk met Fantasie

Verhaaltjes met fantasiefiguren helpen bij het leren van grammatica. Wyner raadt aan om werkwoorden te groeperen die op dezelfde manier worden vervoegd en deze aan een personage te koppelen uit een zelfverzonnen verhaal. Onze hersenen kunnen eigen fantasie beter onthouden en al snel komt bij elk werkwoord een personage in je hoofd zodat je weet hoe deze te vervoegen.

6. Werk omgekeerd bij tongbrekers

Lastige klankcombinaties worden door operazangers getraind door eerst de laatste lettergreep uit te spreken. Het van achter naar voor aaneenrijgen van een woord heet backchaining en zorgt ervoor dat je het woord steeds correct afmaakt en niet halverwege vastloopt.

7. Drink wat alcohol

Volgens psycholoog Alexander Guiora helpt alcohol met je uitspraak. Hij liet studenten verschillende hoeveelheden alcohol drinken en daarna een spreekvaardigheidtest in Thai maken. Zij die 44 milliliter hadden gedronken deden het beter dan nuchtere studenten, aangezien hun remming was weggenomen. Wordt niet overmoedig! Proefpersonen met meer op, presteerden slechter.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20