7 redenen waarom het interessant is om nu een huis te kopen

Geschreven met input van FX.nl.

Is 2021 hét moment om een huis te kopen? Voor wie spaarcentjes heeft of kan rekenen op de steun van de (groot)ouders allicht wel. Er zijn verschillende goede redenen waarom men in 2021 maar beter kan kiezen voor een eigen huis met gouden balken.

Lage hypotheekrente

De hypotheekrente blijft historisch laag staan. De Europese Centrale Bank houdt al sinds 2008 de rentes laag om zo de economie te stimuleren. Door de coronapandemie is daar nog eens een enorm financieel hulpprogramma bovenop gekomen. Banken lenen spotgoedkoop en moeten zelf betalen wanneer ze geld bij de ECB stockeren, waardoor ze logischerwijs liever uitlenen. Nu lenen aan een vaste rentevoet is dan ook extra voordelig.

Spaarboekje brengt niks op

Daartegenover staat dan weer de extreem lage spaarrente. Banken beperken die spaarrente momenteel echt wel tot het wettelijk minimum van 0,11 procent, bestaande uit 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie. Ter vergelijking: in 2020 bedroeg het inflatie-jaargemiddelde 0,74 procent. Daardoor is het spaargeld de facto minder waard geworden. Des te langer men wacht, des te minder men kan kopen met hetzelfde spaargeld.

Huren wordt alleen maar duurder

Niet alleen krimpt het geld op de spaarrekening, maar bovendien wordt huren ook alleen maar duurder omdat vrijwel alle verhuurders de huurprijzen gewoon blijven indexeren. Daarnaast zijn de huurprijzen de afgelopen jaren niet met gelijke tred gestegen. Daardoor neemt het rendement voor vastgoedinvesteerders af. De vraag is hoelang zij dat nog zullen blijven slikken en wanneer de huurprijzen alsnog sterker zullen beginnen stijgen. Neem daar nog eens bij dat het Europees Hof de voordelige Belgische belastingen op huurinkomsten heeft afgeschoten en het hoeft niet te verbazen dat de factuur straks gewoon naar de huurder wordt doorgeschoven.

Vastgoedprijzen zullen een dipje kennen

Bij KBC gaven ze al aan dat ze verwachten dat de vastgoedprijzen met 3 procent zullen dalen. Optimistische prognoses hebben het dan weer over een stijging van 1 procent, wat wel nog steeds minder is dan de voorspelde inflatie van 1,4 procent. Daardoor zullen huizen in 2021 verhoudingsgewijs goedkoper worden. Dat werd in 2020 nog voorkomen, net omdat de overheid de coronafactuur volledig op zich heeft genomen. Dat kan de overheid niet blijven doen. Wie zaakjes verwacht te doen, komt wel bedrogen uit, want vorig jaar zijn de prijzen net flink gestegen. Hoe dan ook wordt het allicht niet snel voordeliger, zeker nu er steeds minder nieuwbouw op de markt komt.

Afbreken en heropbouwen wordt goedkoper

Daarnaast heeft 2021 een verlaagd btw-tarief gebracht voor de totale afbraak en heropbouw. Daarvoor daalt het btw-tarief van 21 naar 6 procent, een tarief dat wel al in 32 Belgische gemeenten van kracht was. Wie van plan is om een oud huis te kopen, af te breken en te vervangen door een energie-efficiënt exemplaar, kan dat in 2021 dus goedkoper doen.

Subsidie voor zonnepanelen

Een grote groep mensen die vorig jaar nog snel zonnepanelen lieten plaatsen, komen mogelijk bedrogen uit. Voor wie dit jaar zonnepanelen laat plaatsen, is er dan weer wel goed nieuws. Zij hebben recht op een splinternieuwe Vlaamse subsidie voor zonnepanelen. Om recht te hebben op deze subsidie van maximaal 1.500 euro moet de woning wel voor 2014 op het distributienet zijn aangesloten. Geen onbelangrijk voordeel: dit neemt het Grondwettelijk Hof hen niet meer af.

Renteloos lenen bij grondige energetische renovatiewerken

Ten slotte is er nog het renteloos renovatiekrediet. Dat bestond reeds eerder, maar het wordt nu ook uitgebreid voor wie een woning met een lage EPC-score koopt en het aan een grondige energetische renovatie onderwerpt. Het maximale renovatiekrediet is afhankelijk van het huidige en toekomstige EPC-label en bedraagt maximaal 60.000 euro. De voorwaarde is wel dat de renovatie binnen de vijf jaar wordt uitgevoerd en dat het behaalde EPC-label ook binnen die termijn wordt aangetoond.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20