6 eigenschappen bepalen of je rijk wordt, ongeacht je leeftijd of inkomen

6 eigenschappen bepalen of je rijk wordt, ongeacht je leeftijd of inkomen. Tot die conclusie komt Sarah Stanley Fallaw. Ze is verantwoordelijk voor de onderzoeksdivisie van het Affluent Market Institute. Stanley Fallaw is ook de co-auteur van het boek The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth, waarvoor ze onderzoek deed naar 600 miljonairs.

Volgens Stanley Fallaw ligt het binnen ieders bereik om rijk te worden, indien men weet welke de te volgen stappen zijn. Maar wie een welbepaald aantal eigenschappen heeft, maakt meer kans dan anderen.

Samen met haar mede-auteur Thomas J. Stanley deed ze onderzoek naar 2 groepen individuen. De eerste groep bezat tussen de 100.000 en 1 miljoen dollar. In een tweede groep zaten dan de HNWI’s of high- en ultra-high-net-worth individuals. Dat zijn mensen die over een fortuin van respectievelijk meer dan 5 miljoen en meer dan 30 miljoen dollar beschikken.

Stanley Fallaw ontdekte dat zes specifieke eigenschappen het potentieel om rijk te worden positief beïnvloeden.

Dit zijn de 6 ‘rijkdomsfactoren’, ongeacht leeftijd of inkomen:

  • Spaarzaamheid of de wil om te sparen, minder uit te geven en een budget te respecteren.
  • Vertrouwen hebben in financieel management, investeren en de controle over het huishouden.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen rol in je financiën en overtuigd in dat geluk daarbij geen al te grote rol speelt.
  • Je financiële toekomst plannen door doelstellingen uit te stippelen.
  • Je focus niet laten afleiden van het het einddoel  tot dit bereikt wordt
  • Sociale onverschilligheid of met andere woorden niet toegeven aan de sociale druk om erbij te horen door het laatste nieuwe gadget te kopen. 

Spaarzaamheid is sleutel

Vooral spaarzaamheid eiste in het onderzoek een hoofdrol op. Vele miljonairs geven aan aan dat financiële onafhankelijkheid het gevolg is van onder je stand te leven.

Spaarzaamheid is een van de belangrijkste sleutels om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Ook hier geldt de 80/20 regel. Probeer 20% van je inkomen te sparen en leef van de overige 80% om te vermijden dat je van maandloon op maandloon moet (over-)leven.

Ook zelfvertrouwen speelt een rol. Want dat is nodig om de juiste investeringen te maken, eerder dan je door je emoties te laten leiden. Daarbij moet op lange termijn worden gedacht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20