Is 5G gevaarlijk voor de gezondheid? Wetenschappers slaan alarm

5G, het nieuw, supersnel mobiel internet, komt er aan. 5G gaat tot tweehonderd keer sneller dan 4G. Een film in ultra HD kan je zo downloaden in 10 seconden. Geweldig. Maar er zijn zorgen over en grote negatieve invloed op de gezondheid van mensen. 240 wetenschappers en artsen, onder wie 2 Belgische profs, zijn heel bezorgd. Ze hebben een verzoek ingediend bij de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie om 5G uit te stellen. De wetenschappers willen duidelijkheid over de impact op onze gezondheid. Maar is 5G gevaarlijk voor de gezondheid?

Is 5G gevaarlijk voor de gezondheid?

The 5G Appeal is een groep van een 240-tal wetenschappers en artsen, die in 2017 al een beroep op de EU deed om met de uitrol van 5G te stoppen. Ze wilden eerst zeker zijn dat 5G niet schadelijk is voor de mens en het milieu.

De reden dat de wetenschappers – onder hen professor Marie-Claire Cammaerts van de VUB en professor Andre Vander Vorst van de Universiteit van Louvain-la-Neuve – zich zorgen maken, is dat er volgens hen voor 5G veel meer antennes geplaatst zullen moeten worden. Dat zou ervoor zorgen dat er een toegenomen blootstelling aan elektromagnetische velden is.

Volgens de ondertekenaars kunnen elektromagnetische velden onder andere het risico op kanker verhogen. Maat , de vruchtbaarheid aantasten en leer- en geheugenvaardigheden verminderen. Ook zou 5G over het algemeen een negatieve invloed op het welzijn van mensen hebben.

5G, hoe werkt het?

Alle mobiele netwerken, maar ook radio, televisie en wifi werken met elektromagnetische velden: radiofrequente velden (RF-velden). Ook 5G werkt met RF-velden. 5G gaat gedeeltelijk gebruik maken van frequenties die nu voor 3G gebruikt worden. Daarnaast zal 5G ook op een hogere frequentie dan 3G en 4G gaan zitten. Hogere frequenties hebben een kleiner bereik. Daarom zal je met de komst van 5G extra antennes in het straatbeeld zien verschijnen.

Doordat 5G veelal op hogere frequenties zal opereren, kan de elektromagnetische straling minder diep het lichaam binnendringen. Alleen in de huid en niet dieper, en dat in tegenstelling tot 3G en 4G trouwens. De kans dat de RF-velden van 5G de hersenen bereiken is dus ook heel klein en alleen bij heel sterke velden aanwezig. Zolang de 5G-netwerken onder de blootstellingslimieten blijven, is de kans dat ze tot in de hersenen doordringen dus weinig reëel.

De nuance

Die limieten is wel de nuance in heel het verhaal. Er is al wel bewezen dat sterke RF-velden voor overmatige opwarming van het lichaam kunnen zorgen. Dat kan vooral voor de organen ongezond zijn. Als de sterkte van de velden onder de limieten blijft, kunnen organen niet zodanig opwarmen door RF-velden dat er schade ontstaat. Voor nadelige effecten, die geen warmte-effecten zijn, is onvoldoende bewijs.

Volgens de wetenschappers en artsen achter The 5G Appeal vergroot het 5G-netwerk, zoals het ingevoerd gaat worden, echter ook de kans op ziekten, zoals kanker. Er zijn aanwijzingen dat 5G de kans op ziekten vergroot, maar ook niet meer dan dat.

Radiofrequente velden zijn door het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) trouwens sowieso ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’. Dat gaat om alle RF-velden – dus ook wifi, radio etc – en niet alleen de frequentie die voor 5G wordt gebruikt.

Wat ‘mogelijk’ echt betekent

‘Mogelijk kankerverwekkend’ betekent dat er beperkt bewijs is dat het middel kankerverwekkend kan zijn bij mensen. Maar dat zeker nog niet bewezen is dat het middel ook echt kanker veroorzaakt. In het geval van RF-velden is de wetenschap er helemaal nog niet uit dat er een verhoogde kans op bijvoorbeeld hersentumoren is: er zijn minstens evenveel studies die dit weerspreken dan dat er zijn die wijzen in de andere richting.

Het aantal patiënten met een hersentumor is de afgelopen 25 jaar niet toegenomen wereldwijd, ook niet na de intrede van 4G. Er zijn biologisch gezien geen goede verklaringen voor hoe RF-velden hersentumoren zouden kunnen veroorzaken.

Zolang de internationale blootstellinglimieten niet worden overschreden is de kans dat RF-velden tot hersentumoren of andere hersenziekten leiden nihil, is zowat de consensus onder de meeste specialisten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20