Zijn 55-plussers te duur?

‘Slechts 47 procent van de Vlaamse 55-plussers is nog aan het werk. In Zweden is dat acht op de tien. Bij de 60-plussers is het nog erger: 25 procent werkenden bij ons, tegenover 67,5 procent in Zweden’.

Dat zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), in een interview met De Tijd.

Volgens Leroy vormt deze grote groep inactieven een ‘bom onder onze sociale zekerheid.’ Ook het argument dat oudere werknemers te duur zijn vanwege de hoge loonkosten, countert Leroy met het Scandinavische model als voorbeeld. “Daar krijgen jongeren meer opslag op het moment dat ze het nodig hebben: als ze een huis bouwen en kleine kinderen hebben”. Maar die stijgende looncurve vlakt af naarmate ze ouder en minder productief worden.

Een deel van het probleem in ons land is ontstaan door de invoering van het brugpensioen, aldus de VDAB-baas. “Daardoor wordt het als abnormaal beschouwd als je na je zestigste nog werkt. Voor onze maatschappij is dat niet langer houdbaar.”

Altijd Scandinavië

Een ander gegeven is het gebrek aan verdere opleiding van 45-plussers. In de meeste bedrijven genieten volgens Leroy enkel hoger opgeleide managers dat privilege:

“Dan moeten we niet verbaasd zijn dat die mensen vanaf een bepaalde leeftijd aan brugpensioen beginnen te denken. Alleen door weerbaar te worden kan je wendbaar zijn. In Denemarken wordt vier keer meer in permanente vorming geïnvesteerd dan bij ons.’

België zit door de vergrijzing ook op een demografische tjdbom. De volgende jaren verlaten 400.000 mensen de arbeidsmarkt, maar voor elke 100 die vertrekken staan slechts 80 jongeren klaar. De schaarste vergroten door nog meer ouderen uit te sluiten is volgens Leroy dan ook waanzinnig.

Een deel van de oplossing ligt volgens de VDAB-topman ook in het implementeren van een echt inburgeringsbeleid waarbij beter gebruik wordt gemaakt van allochtonen. Maar zelfs dan zullen ook de ouderen aan het werk moeten blijven.

Van 4 naar 6 procent van alle aanwervingen op vijf jaar tijd

Toch werven Belgische bedrijven mondjesmaat meer 55-plussers aan, blijkt uit cijfers van Acerta. Vorig jaar waren ze goed voor gemiddeld zes procent van alle aanwervingen, terwijl dat in 2011 iets meer dan vier procent was. Maar er is geen reden tot euforie, want zes procent blijft een laag cijfer in vergelijking met het aanwervingspercentage van jongere generaties.  Zeker als je weet dat we langer zullen moeten werken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20