5 budgetmythen die je beter negeert om veel geld te sparen

Budgettering zal zich bij de meeste mensen niet op een zilveren presenteerblaadje aandienen. Bovendien, en dat is wellicht nog erger, er doen een groot aantal budgetmythes de ronde die je mogelijk de totaal verkeerde richting in zullen leiden. Je zult dus altijd goed het verschil moeten kunnen onderscheiden tussen feit en fictie op het moment dat je wilt gaan budgetteren. Zo kun je immers voorkomen dat je, net zoals een aanzienlijke groep mensen, je ten prooi valt aan de verkeerde manieren om je financiën onder controle te krijgen en te houden.

Budgetteren is prima, zolang het goed gebeurd

Door de mythes over budgetteren te elimineren, kun je met een gerust hart aan de slag gaan en ervaren dat je prima bezig bent. Iedereen, ongeacht hun financiële situatie, kan immers profiteren van een goed opgesteld budget. Door allerlei hardnekkige mythen te bestuderen en ervan te leren, kun je zelfs de werkelijke waarde van het budgetteren leren kennen met als gevolg dat je je kunt laten inspireren om je geld op de juiste manier te beheren.Lees dus snel de onderstaande budgetteringsmythen en doe er je voordeel mee.

Mythe 1 Begrotingen moeten altijd extreem gedetailleerd zijn

Een gigantische misvatting met betrekking tot het budgetteren, is dat een begroting altijd erg veel details moet bevatten, bijvoorbeeld door deze tot in de puntjes op te maken in een computerprogramma als Excel.

Deze budgetmythe is echter niet waar. Op het moment dat je merkt dat het gebruik van een spreadsheet met 20 verschillende categorieën voor je werkt, dan is dit toch prima. Wanneer je het prettig vindt om huishoudelijke aankopen te scheiden van de rest van je boodschappen dan is daar evenmin wat op aan te merken. Om te kunnen budgetteren zijn er een heleboel verschillende mogelijkheden voor handen waarvan er absoluut één te vinden zal zijn die aansluit bij je persoonlijke wensen en -voorkeuren.

Er zijn methoden die erg uitgebreid zijn, maar ook beknoptere alternatieven, net zoals er beperkte manieren zijn om een begroting op te stellen die minder onderhoud vergen, tegenover manieren die een overvloed aan mogelijkheden bieden en dus vaak ook meer inzet van je zullen vragen. Manieren om te budgetteren zoals de begroting 50/30/20 of het budget 80/20 zullen bijvoorbeeld niet of nauwelijks een onderscheid maken tussen de verschuillende categorieën. Je begroting kan er dus uit gaan zien zoals jij dat graag wilt en waar jij prettig mee kunt werken. Je hoeft dus niet de begrotingen van anderen als voorbeeld te nemen om succesvol te worden in het beheren van je financiën. Iedereen is namelijk anders en je begroting zal dat zeker ook laten zien. Het beste advies dat je dus kunt krijgen, is dat er geen vaste regels gehanteerd hoeven te worden om een goede begroting op te kunnen stellen.

Mythe 2 Je mag je budget nooit overschrijden

Hoewel je erop gericht dient te zijn om je budget niet te overschrijden en bijvoorkeur er binnen je begroting te blijven, kan het soms (maar ook vrij frequent) voorkomen dat je te maken krijgt met allerlei financiële tegenslag in je leven. Je moet dus niet, zoals een groot aantal anderen, direct de moed laten zakken op het ogenblik dat dingen niet gaan zoals je graag zou willen. Dit geldt zeker wanneer je net bent begonnen met het gebruik van een begroting.

Begrotingen moeten namelijk flexibel zijn, en dienen in het bijzonder gezien te worden als een richtlijn. Wanneer je werkt met een budget dan heb je dus geen strenge regels die je in een wurggreep houden. In een heleboel gevallen kun je namelijk, als je één categorie overschrijdt, vaak wat geld uit een andere halen. Indien je bijvoorbeeld je boodschappenbudget op 300 euro is gesteld en je uitgaansbudget bedraagt 50 euro, dan is het prima om 320 euro aan boodschappen uit te geven en maar 30 euro te gebruiken voor je uitstapjes. Technisch gezien, heb je echter je begroting overschreden aan boodschappen, maar over het geheel ben je nog wel binnen je budget gebleven omdat het tekort door de lagere uitgaven voor uitgaan op zijn gevangen en het totaal zo weer is recht getrokken.

Door op de ze manier te denken, zul je minder snel verstrikt raken in de afzonderlijke bedragen en zo zelfs het grotere geheel kunt vergeten. Een begroting hoeft dus niet perfect te zijn en het is allerminst waarschijnlijk dat je elke categorie tot in de puntjes op orde kunt houden. Om die reden zul je je verwachtingen aan deze zienswijze aan moeten passen voordat je met budgetteren begint zodat je het jezelf niet kwalijk neemt op het moment dat je je begroting een keer overschrijdt.

Daarnaast kan het enorm helpen wanneer je goed bekend met je eigen uitgavenpatroon voordat je een begroting op gaat stellen. Je kunt een goed beeld krijgen van al je uitgaven door gedurende drie maanden alle transacties te noteren. Zo zul je snel in de gaten krijgen of je schattingen ten opzichte van je uitgaven ook echt realistisch zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat je 100 euro gaat besteden aan uit eten gaan, terwijl er in werkelijkheid 200 euro aan is gespendeerd. Op het ogenblik dat je probeert vast te houden aan een budget van 100 euro, dan is de kans groot dat je een budgettaire mislukking te verwerken gaat krijgen.

Mythe 3 Budgetteren kost erg veel tijd

Zoals al eerder is gezegd, hoeft budgetteren niet al te ingewikkeld te zijn. Je kunt er dus zelf voor kiezen om ze tijdrovend te maken of niet. Zo kun je bijvoorbeeld elke dag al je uitgaven in een spreadsheet bijwerken, maar er ook voor kiezen om dit maar één keer per week te doen.

Verder kun je vandaag de dag gebruikmaken van handige gratis apps om een begroting op te zetten zodat je altijd en overal je uitgaven in kunt voeren. Dit soort apps kunnen bijvoorbeeld bijzonder interessant zijn als je een kredietkaart of betaalpas gebruikt om aankopen mee te betalen. In de regel kun je namelijk je financiële administratie direct aan deze apps koppelen en op die manier je uitgaven automatisch bijwerken. Een heleboel apps stellen je ook in staat om een begroting op te zetten zodat je maar één keer wat extra tijd in de begroting hoeft te steken. De transacties die je uitvoert worden immers steeds automatisch gecategoriseerd en dienovereenkomstig bij worden gewerkt. Tevens kun je bij veel apps ervoor kiezen om waarschuwingen te ontvangen op momenten dat je je budget dreigt te overschrijden, of als dit daadwerkelijk is gebeurd. Je kunt dan dus een groot deel van de budgetteringsactiviteiten automatiseren.

Je hoeft dan doorgaans maar één keer per week in te checken en om de financiële stand van zaken te controleren. Er hoeft dus niet altijd handmatig een heleboel te worden bijgewerkt, behalve wanneer door de app een transactie niet juist is gecategoriseerd (wat uiteraard altijd zou kunnen gebeuren). Deze actie zal in de regel echter veel minder tijd in beslag nemen dan het voortdurend rondlopen met een pen en papier om al transacties nauwkeurig bij te houden. Maar ook als de pen en papiermethode voor je werkt, hoef je je absoluut niet geremd te voelen om deze te gebruiken omdat ‘iedereen’ tegenwoordig met een app in de weer is. Het gros van de mensen die budgetteren gruwelen echter van dit idee.

Mythe 4 Er zijn speciale begrotingen voor mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen

Sommige personen zijn er van overtuigd dat de rijke mensen geen begroting nodig hebben omdat ze toch voldoende geld tot hun beschikking hebben. Anderen denken juist weer dat ze te arm zijn om het gebruiken van een begroting, ze hebben immers niet voldoende geld om te beheren. Maar ook nog steeds zijn er mensen die geloven dat ze een begroting niet nodig hebben omdat ze geen schulden hebben en ze elke maand geen geld tekort komen. Al dit soort veronderstellingen is echter niet juist. Het maakt namelijk niet uit wie je bent en werkelijk iedereen kan voordeel hebben van goed budgetteren.

Het is dan wel geweldig dat je vrij bent van schulden, maar het al dan niet hebben van een schuldenlast is niet relevant voor het wel of niet gebruiken van een begroting. Door te budgetteren kun je weliswaar gemakkelijker weer schuldenvrij worden omdat deze werkwijze je zal helpen bij het in beeld brengen en onder controle houden van je uitgaven. Door een begroting te gebruiken kun je dus eenvoudiger meer geld in de richting van de af te lossen schuld laten vloeien. Het vrij van schulden zijn, wil echter niet zeggen dat de begroting helemaal overbodig zal zijn.

In de praktijk blijk een begroting bijvoorbeeld nodig te zijn als je eenmaal je inkomsten en uitgaven op orde hebt om zo te voorkomen dat je in de verleiding komt om al je geld klakkeloos uit te gaan geven. Budgetteren zal elke euro aan het werk zetten, zelfs als je geen baan hebt, omdat het geld dan waarschijnlijk beter wordt besteed met als gevolg dat je geld overhoudt dat je weer kunt sparen.

Veel mensen verbergen zich achter de gedachten dat ze geen problemen hebben op financieel vlak, en uiteraard zul je zelf moeten beslissen of je wilt gaan besparen of juist niet. Wanneer je voldoende geld hebt om goed rond te kunnen komen, is dat uiteraard fantastisch, maar dat betekent niet automatisch dat je geen aandacht meer hoeft te besteden aan je geldzaken. Je hebt dan weliswaar geen strak budgetteringsplan nodig om rond te kunnen komen, maar desondanks is het erg zinvol om ten minste bij te houden wat je uitgaven zijn zodat je weet wanneer er zich eventuele wijzigingen voor hebben gedaan.

Zelfs als je geen spaardoelen hebt op een bepaald moment, dan is de kans toch groot dat je geld op een zeker ogenblik nodig zal zijn. Iedereen zou om die reden dan ook een soort noodfonds dienen te hebben, zelfs als dit maar 100, 500, 1000 euro zou bedragen. Dit geld zou je dan namelijk aan kunnen wenden op momenten dat je defecte auto of koelkast gerepareerd dient te worden of als er zich een medische noodsituatie voordoet die veel kosten met zich mee zal brengen. In het ergste geval kun je een dergelijk noodfonds aanwenden als je je baan verliest. Het hebben van een soort financieel vangnet zal je doorgaans een geruststellend gevoel op kunnen leveren, zelfs wanneer je geen financieel doel hebt dat je wilt bereiken doel, is het goed om een appeltje voor de dorst binnen handbereik te hebben.

Je hoeft verder niet te zwemmen in het geld om een begroting te kunnen gebruiken. Ongetwijfeld zal het zo zijn dat hoe minder geld je hebt, hoe belangrijker het is om dit op de juiste manier te beheren. Je financiële middelen zijn dan immers beperkt. Het extra voordeel van het gebruik van een begroting is dat je doorgaans minder tijd en moeite hoeft te steken in het beheer van je geldzaken. Wanneer je bijvoorbeeld student bent, dan zullen je kosten minimaal zijn, en juist om die reden zul je niet extreem veel tijd kwijt zijn aan het onderhouden van je begroting. Er zijn dan namelijk minder transacties die je uitvoert en dus moet verwerken zodat je sneller leert werken met een begroting zodat je daar later de vruchten van kunt plukken.

Ongeacht je persoonlijke- of financiële situatie, wanneer je hoopt op financiële groei of op het behoud van je vermogen, dan is het zaak om voldoende kennis te verwerven op dit gebied. Er is dan ook geen mens ooit rijk geworden door het uitgeven van geld en bovendien zul je niet weten wat de beste manier is om je geld te beheren zonder de werkelijke bedragen te kennen.

Mythe 5 Budgetteren zal je van je geld en leefgenot beroven

De meest erge mythe die de ronde doet, is dat de meeste mensen niet geloven in de waarde van een begroting. Een begroting gebruiken zou je zelfs van je geld kunnen beroven volgens deze dwaze verhalen. Gelukkig is niets minder waar omdat het gebruik van een begroting niet automatisch betekent dat je je dient te storten in allerlei ontberingen. Een zuinige manier van leven betekent immers niet per definitie dat alles goedkoop, of zelfs minderwaardig, dient te zijn.

Begrotingen zijn juist handige hulpmiddelen die je kunt gebruiken om je financiële doelen te bereiken. Ze zijn bedoeld om je naar deze doelen te leiden en dus niet om je van geld of leefgenot te beroven. Budgetteren betekent gewoon dat je weet hoe je je geld op een slimme en verantwoorde manier kunt gebruiken. Een ander zal je dus nooit kunnen vertellen het voor jou nodig is om op bepaalde zaken te gaan bezuinigen, behalve wanneer je deskundige begeleiding krijgt om uit een uiterst moeilijke financiële situatie te kunnen geraken.

De meest eenvoudige manier om je begroting voor je te laten werken, is door je te focussen op je persoonlijke waarden en al het andere naast je neer te leggen. Op deze manier weet je immers hoe je geld uit kunt geven voor dingen die je gelukkig maken, en je dus geen uitgaven doet voor minder belangrijke, of zelfs onbenullige, zaken. Helaas zal juist dit het meest uitdagende deel van het budgetteren zijn. De maatschappij van tegenwoordig heeft immers besloten dat dingen zoals smartphones, smartphone abonnementen, een streaming service als Netflix, kabeltelevisie en een flitsende wagen als behoeften worden gezien, maar of dat ook werkelijk zo is, is weer een compleet ander verhaal. Op het moment dat je je boven alles kunt stellen wat andere mensen denken dat je zou moeten hebben, en dus voor jezelf kunnen bepalen wat goed voor je is, dan zul je je met minder ook al snel aanzienlijk minder kansarm en meer tevreden voelen.

Budgetteren is juist een vorm van jezelf belonen

Wanneer je het opstellen en gebruiken van een begroting goed onder de loep hebt genomen, kun je eigenlijk maar tot één conclusie komen: budgetteren is een vaardigheid die iedereen zou moeten beheersen omdat het negeren van je financiën je nergens zal brengen. Je hoeft geen bergen tijd te besteden aan de begroting, maar je moet wel minimaal één keer per week nagaan hoe het is gesteld met je geldzaken. Door hier een gewoonte van te maken, zal het bijhouden en slagen van je begroting zich steeds positiever gaan ontwikkelen.

Daarnaast zal budgetteren, en het afstemmen van je uitgaven ten opzichte van je persoonlijke behoeften, je helpen om je doelen te bereiken. Op het moment dat je toevallig wilt gaan sparen voor een bepaald doel, dan moet je er immers eerst achter komen hoeveel je werkelijk nodig hebt en hoe je dat geldbedrag kunt sparen. Zonder een begroting zou je moeten gaan gissen naar deze bedragen en de manier om je doel te bereiken. Beter laat je echter het giswerk achterwege als het je financiën betreft. Door te beginnen met het bijhouden van je inkomsten en uitgaven in een begroting zul je dan ook vaak efficiënt en vol vertrouwen je doelen weten te bereiken.

Tip! Bekijk hieronder de beste spaarrekeningen volgens Rekening.be

AanbiederGratis adviesBekijk alle voordelen
Tip: 100% online, hoge opbrengst en beschermd tot € 100.000 per spaarder!Berekenen
Tip: heel hoge rente!Berekenen
Tip: Uw geldreserve is altijd beschikbaar!Berekenen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20