419 ppm nu: ondanks pandemie bleef het wereldwijde koolstofdioxidegehalte stijgen

Het kooldioxidegehalte in de atmosfeer bereikte in mei 419 ppm (deeltjes per miljoen). We hebben daarmee een niveau bereikt dat 50 procent hoger is dan toen het industriële tijdperk begon – en de gemiddelde stijging is sneller dan ooit. En dat ondanks vertragingen in het vliegverkeer en de industrie tijdens een wereldwijde pandemie. De laatste keer dat we dit niveau bereikten op onze planeet, leidde dat tot een zeespiegelstijging van meer dan 20 meter.

419 ppm is de hoogste meting van broeikasgas CO2 in de 63 jaar dat gegevens zijn geregistreerd bij het Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory in Hawaï. Het gemiddelde stijgingspercentage over 10 jaar zorgde ook voor een record, nu tot 2,4 ppm per jaar.

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is de reden complex. De wereldwijde emissies zijn in 2020 weliswaar met 6,4 procent gedaald, maar gezien de seizoensgebonden en natuurlijke variabiliteit zouden bescheiden dalingen geen grote impact hebben op de wereldwijde CO2-uitstoot. En zelfs toen de uitstoot daalde, veroorzaakten enorme bosbranden wereldwijd een stijging – in een vergelijkbaar tempo als de bescheiden verlaging van de uitstoot als gevolg van de vertragende impact van de pandemie op de wereldeconomie.

Waarom mei zo belangrijk is

Het laboratorium in Mauna Loa, dat op een vulkaan in het midden van de Stille Oceaan zit, combineert twee complementaire waarnemingen om de allerbelangrijkste waarde voor koolstofdioxide te achterhalen. Het huidige niveau bestond niet meer op aarde sinds het Plioceen-tijdperk, tussen 4,1 en 4,5 miljoen jaar geleden – en het zeespiegelniveau was toen 23 meter hoger dan het huidige niveau.

De jaarlijkse stijging van 1,8 delen per miljoen in mei was iets minder dan in voorgaande jaren, hoewel maandelijkse metingen vanaf 2021 dit jaar mogelijk dichter bij de gemiddelde stijging van 2,3 delen per miljoen liggen.

Wetenschappers richten zich op mei als de maand met de hoogste koolstofdioxidegehalten van het jaar, omdat het komt voordat planten en bomen op het noordelijk halfrond koolstofdioxide beginnen op te zuigen tijdens hun groeiseizoen van de zomer. In de herfst en winter geven planten en bodems koolstofdioxide terug aan de atmosfeer.

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20