40 jaar eerder dan we tot nu dachten: sterkere La Niña’s en El Niño’s tegen 2030. En dat gaan we ook in Europa voelen

We zullen te maken krijgen met sterkere La Niña’s en El Niño’s als gevolg van de opwarming van de aarde tegen 2030, decennia eerder dan eerder werd verwacht. En ook in Europa gaat dat gevolgen hebben.

Waarom is dit belangrijk?

La Niña's en El Niño's zorgen voor langdurige droogtes en extreme overstromingen. En ze brengen voor tientallen miljarden aan schade toe en zorgen voor enorme economische verliezen. Overstromingen zijn waarschijnlijk destructiever dan droogte in termen van infrastructuur, maar droogte heeft grote gevolgen voor de landbouw.

First things first: wat zijn La Niña’s en El Niño’s?

  • Beide weerfenomenen worden veroorzaakt door de El Niño-Southern Oscillation (ENSO), een oceanisch patroon dat abnormale opwarming of afkoeling van de wateren in de centrale Stille Oceaan volgt.
  • Een warme fase staat bekend als El Niño en een koele fase staat bekend als La Niña. Deze fasen vinden meestal om de drie tot zeven jaar plaats en veroorzaken aanzienlijke weersverstoringen die over de hele wereld worden gevoeld.

Wat heeft dit met de klimaatverandering te maken?

  • De klimaatverandering zorgt voor veranderingen in de temperatuur van het oceaanoppervlak in de tropische oostelijke Stille Oceaan en wetenschappers wisten al dat de klimaatverandering dus de ENSO beïnvloedde.
  • Maar omdat de oscillatie zelf zo complex en variabel is, was het moeilijk vast te stellen in welke mate die veranderde zeewatertemperaturen een rol speelden in waar en wanneer die voor verandering in La Niña’s en El Niño’s zorgen.

Wat is dan nieuw?

  • Een nieuw onderzoek toont aan dat het effect van klimaatverandering op La Niña’s en El Niño’s binnen ongeveer acht jaar duidelijk en ondubbelzinnig zal zijn.
  • De onderzoekers hebben 70 jaar betrouwbare gegevens over de temperatuur van het zeeoppervlak in de Stille Oceaan geanalyseerd om veranderingen in de El Niño-Southern Oscillation te modelleren onder de huidige projecties van de opwarming van de aarde.
  • Eerder onderzoek had gesuggereerd dat door klimaatverandering veroorzaakte variabiliteit van ENSO-gebeurtenissen pas in 2070 voelbaar zou zijn.

Wat zijn de gevolgen?

Sterkere La Niña’s en El Niño’s zullen in het zuidelijk halfrond zorgen voor langere periodes van droogte en zwaardere overstromingen. En ze leiden daar tot grote economische schade.

Okay, maar wat gaan wij daar van voelen?

  • Om te beginnen heeft de economische schade die La Niña’s en El Niño’s veroorzaken in het zuidelijk halfrond een globale impact, al was het maar omdat de oogst van sommige gewassen – cacao en koffie om er maar twee te noemen – er onder lijden.
  • Sterkere El Niño’s zorgen voor meer en langere periodes van droogte bij ons.
  • Sterkere La Niña’s lijken misschien op het eerste gezicht goed nieuws voor Europa in het algemeen: ze hebben de neiging om warme, natte westenwinden te brengen, waardoor de productie van hernieuwbare energie wordt gestimuleerd en uitgedroogde reservoirs en rivieren weer worden gevuld.

Maar …

La Niña’s kunnen ook de kans op een ineenstorting van de polaire vortex vergroten, waardoor koude Arctische lucht naar het zuiden kan stromen. Een geblokkeerde hogedrukzone boven Noordwest-Europa zou zorgen voor een heldere lucht met weinig wind en vriestemperaturen – de slechtst denkbare combinatie qua energieverbruik.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20