3 op 4 bedrijven plannen geen nieuwe aanwervingen in 2021

De coronacrisis zal ook in 2021 een impact hebben op de arbeidsmarkt. 75 procent van de bedrijven verwacht dat ze volgend jaar evenveel of minder personeel zullen nodig hebben, leert een onderzoek van Acerta, KU Leuven en HR Square.

Uit een eerder onderzoek van HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven), bleek al dat er 77.000 minder aanwervingen waren tijdens de eerste coronagolf. Die tendens lijkt zich volgend jaar verder te zetten.

Volgens het onderzoek van Acerta hebben 3 op 4 bedrijven geen plannen om volgend jaar nieuwe mensen aan te werven. Verschillende landen mogen dan wel gestart zijn met het vaccineren van de bevolking, maar de economische gevolgen van de coronacrisis zullen nog even nazinderen.

Zoektocht naar andere profielen

Toch is Acerta vrij positief over de cijfers. ‘Corona zorgde voor een economische crisis en dus ook een ongeziene schok op de arbeidsmarkt. Heel weinig bedrijven zien dat volgend jaar veranderen. Maar dat sommige werkgevers toch extra aanwervingen voorzien volgend jaar is een heel positief signaal, het wijst op een groeiverwachting’, zegt Marijke Verbruggen, Coördinator Work & Organisation Studies KU Leuven.

13 procent van de werkgevers verwacht vooral andere profielen nodig te zullen hebben volgend jaar, al zullen die moeilijkheden hebben om de juiste mensen te vinden. 55 procent van de bedrijven verwacht volgend jaar op een arbeidskrapte te zullen botsen. 65 procent van de bevraagde bedrijven gaat ervan uit dat door corona minder mensen spontaan zullen vertrekken bij hun werkgever.

Eigen mensen bijscholen

‘Als bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt niet kunnen vinden wie ze zoeken, ligt de oplossing bij hun eigen mensen. Die moeten nieuwe en andere vaardigheden aanleren. Dé uitdaging zal er in 2021 voor bedrijven in bestaan om eigen medewerkers een (levenslang) leertraject aan te bieden’, zegt Kathelijne Verboomen, Directrice Kenniscentrum Acerta Consult.

95 procent van de bedrijven geeft aan dat het nuttig is om in te zetten op de talenten van de werknemers. Ook jobgerelateerde opleidingen betaald door de werkgever worden zelden (5 procent) in vraag gesteld. Die opleidingen zullen wel vaker online gebeuren en de populariteit van opleidingen die de digitale kloof dichten neemt toe.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20