174.000 immigranten pleegden in 2016 een misdrijf in Duitsland

Het voorbije jaar zijn in Duitsland door immigranten ongeveer 174.000 misdrijven gepleegd. Dat betekent een stijging met 52 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken. De toename moet volgens de autoriteiten vooral worden toegeschreven aan de moeilijke leefomstandigheden waarmee de asielzoekers worden geconfronteerd, maar ook aan religieuze spanningen en de specifieke demografische karakteristieken van de vluchtelingen-populatie. Duitsland heeft sinds midden dit decennium meer dan één miljoen vluchtelingen opgevangen. De Duitse autoriteiten merken op dat het merendeel van de asielzoekers zich vreedzaam opstelt en de Duitse wetgeving respecteert, maar anderzijds wordt gewezen op een harde kern daders, waarbij vaak van recidivisme gewag moet worden gemaakt. Vastgesteld werd onder meer dat 35 procent van de zakkenrollers asielzoekers bleken te zijn. Vluchtelingen zouden ook verantwoordelijk zijn geweest voor 11 procent van de woninginbraken en bijna 15 procent van de geweldmisdrijven.

Electoraal

“Er moest vorig jaar worden vastgesteld dat het aandeel van de vluchtelingen in de criminaliteit toeneemt,” erkent Thomas de Maizière, Duits minister van binnenlandse zaken. “Een gedeeltelijke verklaring kan worden gevonden in de moeilijke levensomstandigheden in de vluchtelingenverblijven, maar daarnaast moet ook worden gewezen op de ontbrandbare etnische en religieuze spanningen tussen de verschillende immigranten-groepen.” “Bovendien zijn migranten vaak jonge mannen tussen achttien en eenentwintig jaar, een groep waar ook bij de Duitse bevolking de criminaliteit vier keer hoger ligt dan bij de rest van de populatie.” Er werden vorig jaar in Duitsland twee miljoen verdachten van misdrijven geregistreerd. Ongeveer 30 procent van die lijst bestond uit buitenlanders. De Maizière benadrukte nog dat het Duitse gerecht strenger optreedt tegenover asielzoekers die criminele feiten plegen. Migranten die zich aan zware strafbare feiten schuldig maken, verliezen volgens de minister onder meer elke kans op een toekomstig residentie-recht. Gevreesd wordt echter dat de cijfers door de populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) electoraal zal worden uitgespeeld. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20