Better Life Index: Belg werkt minder lang en verdient meer dan in buurlanden

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarvan de meeste ontwikkelde landen ter wereld lid zijn) publiceerde onlangs zijn laatste Better Life Index. België haalt op verschillende welzijnsindicatoren mooie resultaten. We scoren onder meer goed op het evenwicht tussen werk en privé, verloning en onderwijs. Zo zijn meer mensen aan het werk, zijn jonge mensen beter opgeleid, wat leidt tot hogere lonen, en zit de work-life-balans snor. Dat blijkt uit een toelichting van het rekruteringsbedrijf Robert Half . 

Heropleving Belgische economie leidt tot lage werkloosheid 

De Belgische economie zit in een stroomversnelling en dat laat zich ook merken op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad ligt 1,2% hoger dan in 2005, net onder het niveau van voor de crisis. Daarnaast is ook de werkloosheidsgraad op lange termijn de voorbije tien jaar lichtjes gedaald (-0,4%). Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn wat de werkgelegenheid betreft: hoewel meer dan 62% van de Belgische bevolking van 15 tot 64 jaar een betaalde baan heeft, duikt ons land daarmee wel onder het werkgelegenheidsgemiddelde van de OESO van 67%.

Volgens Frédérique Bruggeman van Robert Half wijst dit erop dat de vraag van werkgevers niet goed aansluit op het aanbod. Er zijn namelijk nog heel wat werkzoekenden in België, maar zij voldoen blijkbaar onvoldoende aan de eisen van bedrijven en organisaties:

“De talentenpool is in sommige functiedomeinen zeer beperkt. Bedrijven ervaren steeds meer concurrentie bij het aanwerven van de meest geschikte kandidaten.Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om geschikte kandidaten te strikken, ondanks het feit dat België ruim boven het Europese gemiddelde zit op vlak van openstaande banen. Op de lange termijn bedreigt dat onze economische groei.”

Kwalitatief goed onderwijs

Kwalitatief onderwijs en de juiste vaardigheden zijn belangrijke vereisten voor het vinden van een job. Drie vierde van de Belgen tussen 25 en 64 jaar heeft een diploma hoger middelbaar (of gelijkwaardig). Dat is net meer dan het gemiddelde van 75% binnen de OESO. Wat de kwaliteit van het onderwijssysteem betreft, scoorde de gemiddelde student 503 op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen in het OESO-programma voor internationale studentenbeoordeling (PISA). Dat is hoger dan het OESO-gemiddelde van 486. Frédérique Bruggeman:

“Ook al scoort België niet zo slecht op onderwijs, toch hebben nog veel rekruteringsverantwoordelijken moeite om gekwalificeerde professionals te vinden. We kunnen duidelijk spreken van een kenniskloof, onder meer door de opmars van digitale rollen waar we onvoldoende op zijn voorbereid, en de toenemende nood aan pasafgestudeerden met de juiste soft skills. Ons onderwijs moet daarop inspelen, onder meer door in alle bachelor- en masteropleidingen stages verplicht onderdeel te maken zodat pasafgestudeerden meer voeling krijgen met de arbeidsmarkt.”

Belg verdient gemiddeld 47.226 euro 

Het loon is een van de belangrijkste aspecten van de kwaliteit van een job en ook hier scoren we goed. In België verdient een werknemer gemiddeld 47.226 euro per jaar. We halen de 10e plaats binnen de OESO, waar de gemiddelde verloning 42.181 euro per jaar bedraagt. Bovendien scoren we beter dan onder andere Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Screen Shot 2017-12-14 at 08.57.12.png

Goede balans tussen werk en privé 

Tot slot blijkt uit de Better Life Index dat de werkdruk lager ligt dan in andere OESO-landen. Het aandeel Belgische werknemers dat 50 uur of meer per week werkt, ligt op 4 procent van het totaal. Dat is ver onder het gemiddelde van de OESO-landen en bleef stabiel tegenover 2005.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20