In de VS heeft Trump een stille revolutie op gang gebracht en niemand die er aandacht aan besteedt

Terwijl de westerse media ongeduldig de volgende episode in het Rusland-onderzoek afwachten of klaar staan om Trumps zoveelste tweet te analyseren, voltrekt zich in Amerika een stille revolutie. Die dreigt veel ingrijpender gevolgen te hebben dan eender welke andere verwezenlijkingen de controversiële president bij het einde van zijn presidentschap zal kunnen voorleggen.

Trump heeft sinds de start van zijn ambtstermijn ruim 58 rechters benoemd. Niet enkel zijn er dat drie keer meer dan wat Obama in zijn eerste ambtsjaar deed, het belang van deze benoemingen kan moeilijk overschat worden. Wie nog twijfelt aan de richting die Trump het land uitstuurt: 91% van deze rechters zijn blank en 81% zijn mannen.

Indien alles volgens plan verloopt zal Senaatsleider Mitch McConnell volgende week de nominatie van een negende federale rechter goedkeuren.  In de VS zijn het de federale rechtbanken die ervoor zorgen dat alle politieke beslissingen worden nageleefd. Dat kan gaan over thema’s als abortus en godsdienstvrijheid. Maar ook over het ondertussen al beruchte inreisverbod voor inwoners uit een reeks moslimlanden. Het was bijvoorbeeld niet het disfunctionele Amerikaanse Congres dat Trumps inreisverbod tegenhield. Het waren rechters die dat deden.

Deze rechters zullen dus mee beslissen welke richting de VS de volgende decennia uitgaan. Ze worden namelijk voor het leven benoemd. (Op de foto onder Neil Gorsuch, die werd benoemd aan het Hooggerechtshof).

[media-credit name=”ZACH GIBSON / AFP” align=”aligncenter” width=”1024″][/media-credit]

Een tsunami van conservatieve rechters

Democraten tonen zich diep bezorgd over deze trend. Die zal een grotere impact op de maatschappij hebben dan eender welke belastingverlaging of aanpassing aan de gezondheidswet (Obamacare).

Ze verwachten dat de Republikeinen zowat overal in het land hun rechters zullen benoemen. Vanwege hun jonge leeftijd en hun conservatieve voorkeuren zullen ze een significante impact hebben op de manier waarop de Amerikaanse wet de volgende decennia wordt geïnterpreteerd.

De Democraten kunnen weinig doen, omdat ze in 2013, toen ze nog een meerderheid hadden in de Senaat, de regel afschaften die wilde dat minstens een meerderheid van 60 stemmen nodig was voor de benoeming van een rechter. Maar omdat de Republikeinen nu in de meerderheid zijn, werkt die regel tegen hen.

Rechterlijke benoemingen hebben grotere impact dan de politiek

Volgens insiders geeft McConnell ‘een uitzonderlijke prioriteit aan de benoeming van rechters’. De Senaatsleider weet dat die een enorme impact hebben op de toekomstige richting die het land inslaat. Veel meer dan de politiek dat kan.

Toen Trump in januari in het Witte Huis arriveerde werd hij daar geconfronteerd met een ongewoon groot aantal in te vullen benoemingen. Het waren er meer dan 100. De president heeft de kans niet laten voorbijgaan. Samen met zijn raadgevers tekende hij een plan uit om zo snel mogelijk een zo groot aantal conservatieve rechters te benoemen.

91% blanken en 81% mannen

Wie nog twijfels heeft over de richting die de VS inslaan kan op de bijegevoegde grafieken de benoemingen-tsunami van rechters evalueren. De eerste grafiek (El Paìs, bovenaan) toont hoe Trump totaal al 58 rechters benoemde, waarvan 91% blank zijn en 81% mannen. Van de nog openstaande benoemingen zouden er een kwart naar blanke mannen gaan. Die zullen dan de plaats innemen van vrouwen en of minderheden. Ter vergelijking: van de nominaties van Obama was bijna de helft vrouw. Amper 1 op 3 kandidaten die hij voordroeg, was een blanke man. Obama streefde er naar om bij federale rechtbanken de diversiteit van de Amerikaanse samenleving zichtbaar te maken. Dat proces wordt nu stilaan maar zeker teruggedraaid. Een tweede grafiek (Business Insider, onder) geeft het verschil aan tussen de verschillende benoemingen die Obama in zijn eerste jaar deed en wat Trump in juli al had gerealiseerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20