Spanje alweer ‘woest’ op België na interventies Jambon en Di Rupo

Het begint een beetje voorspelbaar te worden, Spanje dat “woest” reageert op de Belgische houding in de zaak van Catalonië. Het gaat om de Partido Popular, de conservatieven, die zwaar uithalen via Europees parlementslid Esteban Gonzalez Pons. Dat is niet zomaar iemand, maar de ondervoorzitter bij de machtige Europese Volkspartij (EVP), waarbinnen de Partido Popular een belangrijke machtsfactor vormt.

“Jambon behoort tot eennationalistische, anti-Europese partij. De N-VA heeft een xenofobevoorgeschiedenis, onder meer tegen immigranten. Veel lessen heeft Spanje vandie partij dus niet te trekken.” De aanval ging rechtstreeks naar de N-VA enJan Jambon. “Jambon lijkt niet te begrijpen hoe de scheiding der machten in eendemocratie werkt. Als minister van een Europese lidstaat moet hij de Spaansejustitie respecteren”, zo zei Pons. Aan die uitspraak voegde hij nog eendreigement toe: “Zijn uitspraken zijn onverantwoordelijk en gevaarlijkvoor de noodzakelijke samenwerking tussen de EU-lidstaten.”

Vraag is hoe hard dat Spaansedreigement gemaakt kan worden.Binnen de club van de Europese Unie alvast niet echt, want als er al wrijvingis tussen de lidstaten dan zijn dat hoogstens wat ongemakkelijkheid tijdens eengemeenschappelijke. Spanje kan slechts in een paar ‘politieke’ dossiers hetBelgië wat moeilijk maken, zoals topbenoemingen of een zitje in deVN-Veiligheidsraad. Veel drukdoenerij rond “een ernstig diplomatiekconflict met grote economische schade”, is dus absoluut niet nodig

De boodschap van Jambon over Europa: “Als dit Polen of Hongarijewas geweest…”

Wat heeft Jambon dan gezegd om de Partido Popularboos te maken? Op VTM had hij vragen bij het optreden van de Spaanse regering:”De politie is daar vreedzame mensen ineen gaan kloppen, daar kun je tochvragen bij stellen? En nu treedt de Spaanse regering in de plaats van eendemocratisch verkozen regering. Regeringsleden belanden in de gevangenis, daarstel ik mij toch vragen bij. Wat hebben ze verkeerd gedaan?” Hij steldezich dus de vraag en maakte het niet concreet, maar de boodschap was welduidelijk.

Over Europa was Jambon misschien nog het meestduidelijk: “Dit gebeurt in een Europese lidstaat en het is langs allekanten oorverdovend stil. Als dit zich in Polen of Hongarije zou hebbenvoorgedaan, dan waren de Europese reacties heel anders geweest.” Vooraldat laatste wil Spanje absoluut niet horen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20