Banken krijgen ‘carte blanche’ van Trump

De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag beloofd een reeks regels, die Amerikaanse banken in de nasleep van de financiële crisis van 2008 kregen opgelegd, ongedaan te maken. De hand van Goldman Sachs in de manier waarop het nieuwe Amerika van Trump moet worden geboetseerd wordt steeds duidelijker.

De reactie op de financiële markten liet niet op zich wachten. Amerikaanse bankaandelen stegen met gemiddeld 2%, met als grote winnaar zakenbank Goldman Sachs, dat zijn aandeel liefst 4,57% in waarde zag toenemen. Sinds zijn verkiezingsoverwinning op 8 november is de korf met bankaandelen nu al 24% meer waard.

‘Ik heb vrienden die geen geld kunnen lenen bij de banken ‘

Volgens Trump kregen banken te veel regeltjes opgelegd (‘Ik heb vrienden die geen geld kunnen lenen’) en zal, wanneer die regels worden afgevoerd, de economie beter door deze banken kunnen worden ondersteund (door bedrijven en particulieren nog meer leningen toe te kennen.)

Het tegenargument is uiteraard dat deze regels werden geïntroduceerd nadat de crisis van 2008 de ‘echte economie’ volledig onderuit had gehaald.

Congres moet voorstellen nog goedkeuren

Trump heeft zijn slag nog niet thuisgehaald. Hij ondertekende een zoveelste ‘executive order’, dat de Dodd-Frank-regulering wil afvoeren, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het congres. In welke mate dat congres bereidt is aan deze de-regulering mee te werken is nog niet duidelijk.

Indien Trump het congres meekrijgt verdwijnt ook een door de administratie Obama voorgestelde regel die wil dat financiële instellingen handelen ‘in het belang van hun klanten’. Vandaag volstaat dat men hen producten aanreikt die ‘passen bij het profiel van de klant’. Een niet onbelangrijke nuance.

Toch gaat het opnieuw om een historische ommekeer die de Amerikaanse banken een finaal voordeel zal bezorgen tegenover hun Europese collega’s. De Amerikanen zijn vandaag, ondanks de door hen veroorzaakte crisis van 2008, opnieuw heer en meester op de financiële markten en die kloof zou dankzij de nieuwe regels enkel vergroten.

FED moet stoppen met bijwonen internationale meetings

Trump maakte van de gelegenheid gebruik om zijn oorlog met de Amerikaanse centrale bank – de FED – op te voeren. Hij maant de FED aan niet langer deel te nemen aan internationale meetings omtrent de regulering van banken.

Meer